Låt inte coronapandemin ta död på föreningslivet

Även om Coronakrisen kommer att kunna hanteras, kommer den att få stora negativa konsekvenser för samhället.

Debatt 12 maj 2020 15:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är idrottens sponsorer och fullföljande av sponsoravtal viktigare än någonsin.

Idrottsrörelsen bidrar med stor samhällsnytta som riskerar att gå förlorad om landets föreningar inte överlever coronakrisen.

Restriktionerna för att sakta ned spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är både nödvändiga och väl balanserade. Det är av absoluta vikt att folkhälsan värnas.

Samtidigt slår restriktionerna oundvikligt mot flera delar av samhället. Inte minst blir många idrottsföreningar hårt drabbade av att evenemang stoppas eller skjuts upp. De ekonomiska effekterna riskerar att bli långvariga, och kan orsaka problem, inte bara för idrotten utan även för landet i stort.

Idrotten bidrar varje år till att minska utanförskapet och kriminaliteten. Svensk Elitfotbolls rapport ”Fotbollsplanen mitt i byn”, som släpptes i februari, visar att varje ung människa som inte hamnar i utanförskap innebär en samhällsvinst på tio miljoner kronor eller mer. Varje ung man som inte blir gängkriminell är en samhällsvinst på 23 miljoner.

När säsongsstarterna skjuts upp uteblir budgeterade publikintäkter under flera månader samtidigt som lönekostnaderna till spelare och personal består. Därför är det viktigt att regeringen har öronmärkt pengar till idrott och kulturen. En kompensation för intäktsbortfall.

För många mindre föreningar är dock sponsorpengar det mest avgörande för att hålla verksamheten på fötter – särskilt för de mindre, lokala föreningarna.

Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam har tidigarelagt utbetalningen av sponsorpengar till elitklubbarna.

Det kan vi göra för att våra sponsorer har lovat att stå fast vid sina sponsoravtal även i dessa tuffare tider.

Vi vill också rikta en vädjan till de företag i Västerbotten som nu ser över möjliga besparingsåtgärder: fundera över hur ni kan fortsätta stötta den långsiktiga samhällsnytta som idrottsföreningarna skapar varje dag. Stå fast vid ert sponsorskap så länge det är möjligt.

Även om Coronakrisen kommer att kunna hanteras, kommer den oundvikligen att få stora negativa konsekvenser för samhället.

Låt inte ett sönderfall av Västerbottens idrottsföreningar bli en av dem.

Ämnen du kan följa