Låt församlingarna starta egen begravningsbyrå

Vid begravning får man göra mycket själv. Kommersiella begravningsbyråer är inte speciellt intresserade av att upplysa om detta.

Debatt 3 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att öppna för församlingar att starta begravningsbyrå.

Att återinföra indirekta val.

Det är två viktiga frågor för kyrkomötet den kommande mandatperioden.

Efter ett dödsfall känns det ofta naturligt, ibland är det helt nödvändigt, att kontakta en begravningsbyrå. I denna ovana, obekväma och utsatta situation är det dags att välja ur deras stora och exklusiva utbud – vilket lätt resulterar i ”allt”.

Vid begravning får man göra mycket själv, inklusive bygga kistan. Den behöver inte vara påkostad, speciellt inte vid kremering. Det är dessutom möjligt att låna bårtäcken från församlingen som döljer kistan.

Kommersiella begravningsbyråer är av naturliga skäl inte speciellt intresserade av att upplysa om detta.

Redan i dag ”konkurrerar” kyrkan med kaféer. Vore inte en begravningsbyrå minst lika naturligt? En begravningsbyrå med syfte att hjälpa medlemmarna och andra som så önskar.

Från Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vision och program för mandatperioden 2022–2025: ”Församlingar och pastorat i Svenska kyrkan ska kunna bedriva begravningsbyråverksamhet.”

Ett annat kyrkomötesärende, som påverkar Svenska kyrkan mer som helhet än enskilda medlemmar, är att återinföra indirekta val.

Detta har redan berörts i Anna-Sara Walldéns, kandidat i valet till Kyrkomötet för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, debattinlägg ”Förenkla valsystemet i Svenska kyrkan” (Norran 24/8 2021). Jag vill lägga till några fakta.

Fram till 2001, då kyrkan för första gången skulle ordna val på egen hand, bestod valet av endast ett val – till kyrkofullmäktige.

I dag kan en nomineringsgrupp – en enfrågegruppering – med minimalt lokalt kyrkligt engagemang och utan procentspärr ställa upp för direkt val till trossamfundet Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet.

De valda beslutar om frågor som rör gudstjänst, tro, bekännelse och lära, ekumenik mellan kyrkor.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan driver frågan om att återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter bör väljas av församlingarna i indirekta val så att de representerar sina respektive församlingar och stift. Att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter har församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet är avgörande för deras insatser.

I dag kan grupper använda kyrkomötet som plattform för samhällspolitiska syften.

Ämnen du kan följa