Låt EU:s coronafond beskosta digitaliseringen

Sverige har en unik chans att göra nytta med det förstärkta investeringsbidraget från EU som är öronmärkt för ändamål som dessa.

Under coronapandemin har västerbottningarna påmints om hur viktig den digitala uppkopplingen är, skriver bland andra Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

Under coronapandemin har västerbottningarna påmints om hur viktig den digitala uppkopplingen är, skriver bland andra Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

Foto: Helena Landstedt/TT

Debatt2021-05-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I stället för att lämna besked till EU, om hur Sveriges plan för EU:s coronafond ser ut, har regeringen ansökt om uppskov.

Sverige riskerar därmed att gå miste om 34 miljarder kronor i stöd.

Vi vill uppmuntra den socialdemokratiskt ledda regeringen att inkludera våra tre digitaliseringsförslag i sin plan, och uppmana Västerbottens riksdagsledamöter att driva på i frågan.

Under coronapandemin har västerbottningarna påmints om hur viktig den digitala uppkopplingen är för att få tillgång till samhällstjänster och hålla kontakten med omvärlden.

Allt pekar på att det digitala behovet kommer att fortsätta att öka även efter pandemin.

För att Västerbotten ska vara krissäkert och en del av det framtida e-samhället behöver nätet byggas ut.

En nyckel till att lyckas med utbyggnaden är att hitta finansiering till de områden där få hushåll gör den olönsam.

Fredagen den 30 april var sista dagen för att lämna in besked till EU om hur Sveriges plan för EU:s coronafond ser ut.

Men i stället för att lämna in en plan har regeringen bett om uppskov. Nu måste Västerbottens riksdagspolitiker sätta press på regeringen så att Sverige inte missar chansen att minska den digitala klyftan mellan stad och landsbygd.

Hela Sverige ska leva vill uppmuntra regeringen att inkludera dessa tre åtgärder i den plan som ska lämnas in till EU, och som då kan bidra till att finansiera satsningarna:

- Investera i digitala motorvägar i hela landet. En öronmärkt finansiering de kommande åren skulle förändra förutsättningarna för och snabba upp utbyggnaden av bredbandsnätet.

- Avsätt pengar till investeringsstöd för att nå målet om ett helt uppkopplat Sverige. På så sätt kan bredbandsföreningar, stadsnät och marknadsaktörer tillsammans med kommuner och regioner känna sig trygga i att fortsätta planering och projektering av bredbandsutbyggnaden.

- Prioritera områden där nätet i dag avvecklas. Det är inte rimligt att människor tvingas resa flera kilometer från hemmet för att nå omvärlden. Alla svenskar ska ha tillgång till snabbt bredband med god kvalitet och mobila tjänster.

Sverige har en unik chans att verkligen göra nytta med det förstärkta investeringsbidraget från EU som är öronmärkt för ändamål som dessa. Vi vill uppmana Västerbottens riksdagsledamöter att uppmuntra regeringen att ta den chansen.