LAS viktigt för alla anställda i Sverige

Gruvarbetarstrejken 1969 startade en strejkrörelse som bland annat resulterade i lagen om anställningsskydd 1974.
Gruvarbetarstrejken 1969 startade en strejkrörelse som bland annat resulterade i lagen om anställningsskydd 1974.

Alldeles oavsett lagförslag, eller överenskommelse om förändringar i LAS, är det försämringar som måste stoppas.

Debatt 20 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gruvarbetarstrejken 1969 startade en stor strejkrörelse över hela Sverige i början av 1970-talet.

Det kan kännas länge sedan och enbart av historiskt värde. Men det är inte helt sant. Strejkrörelsen resulterade bland annat i lagen om anställningsskydd 1974.

När lagen infördes var den självklara normen att alla anställda skulle ha fast anställning.

Men nu ifrågasätts och attackeras LAS. Borgerliga partier, Socialdemokraterna och arbetsgivarorganisationerna kräver att lagen moderniseras. I klartext försämras.

Det är inte första gången. Från 1980-talet har det införts nya regelverk i LAS när det gäller provanställningar, visstidsanställningar samt undantag för ”sist in, först ut”.

En del i villkoren för regeringsbildningen 2019 var en utredning av LAS. Den är nu gjord och mynnade ut i ett lagförslag som går ut på att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden till förmån för företagarna.

Utredningen är ännu ett steg i raden av försämringar i medarbetarens anställningstrygghet.

För att förhindra att lagförslaget går igenom har det parallellt pågått förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. De slutade med att Svenskt Näringsliv och PTK kom överens, medan LO ställde sig utanför.

De anser att överenskommelsen inte tillräckligt tillvaratar de LO-anställdas grundläggande trygghet.

Vad som hänt är att Socialdemokraterna försöker slingra sig ur en besvärlig politisk situation genom att ta till det knep de ofta gör, det vill säga tillsätta ytterligare en utredning.

För att inte riskera att tappa förtroendet från LO, med dess 1,4 miljoner medlemmar, går nu statsminister Stefan Löfven ut med att det i det fortsatta arbetet med lagförslaget ska tillsättas en referensgrupp där även LO ska få delta.

Det motsätter sig Centerpartiet och hur det hela slutar är ovisst.

Alldeles oavsett lagförslag, eller överenskommelse om förändringar i LAS, är det försämringar i anställningsskyddet för anställda i Sverige som måste stoppas.

Återigen blir protester från landets arbetare och anställda aktuella.

Det är bara en bred proteströrelse underifrån som kan stoppa försämringarna i LAS. Den rörelsen är växande genom budkavlar, uttalanden och fackliga protester. Även politisk strejk kan bli aktuellt.

Erfarenheten visar att det bara är det som kan stoppa försämringarna i LAS.

Ämnen du kan följa