Lärarna måste prioriteras för tredje dos

Regionerna bör överväga att låta lärarna prioriteras efter att de medicinska riskgrupperna vaccinerats.

Lärare måste skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Lärare måste skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Smittspridningen av covid-19 stiger snabbt bland elever i skolan.

Inte minst bland de allra yngsta som ofta inte hunnit få något vaccin.

Lärare är en utsatt grupp med tät kontakt med sina elever.

Smittspridningen av den nya mutationen omikron ökar. Den är enligt Världshälsoorganisationen WHO en ”oroväckande variant” av coronaviruset, som enligt preliminär data kan innebära högre risk för återinfektion än andra virusvarianter.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har kommit med nya coronaåtgärder.

Men det räcker inte. Lärare måste skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin eftersom den ökade smittspridningen i skolor kan riskera våra – Lärarnas Riksförbunds – medlemmars liv och hälsa.

Vi i Lärarnas Riksförbund menar också att det allvarliga läget talar för att alla kommuner och regioner borde införa snabbtestning av elever.

Skolhuvudmännen måste även ta sitt ansvar och skärpa sina åtgärder när det gäller den fysiska arbetsmiljön för att undvika trängsel och ge tillgång till skyddsutrustning i skolan.

Folkhälsomyndigheten har gett regionerna klarsignal att så småningom erbjuda alla vuxna en tredje dos covid-19-vaccin.

Enligt myndighetens rekommendationer ska man följa en viss prioriteringsordning.

Nu ökar coronasmittan återigen och allt fler unga smittas, inte minst i skolan. Därför bör regionerna överväga att låta lärarna prioriteras efter att de medicinska riskgrupperna vaccinerats.

På så sätt kanske stängda skolor kan undvikas och eleverna kan få den utbildning som de har rätt till.

Världen och Sverige riskerar ett kunskapstapp av enorma proportioner och det finns oroväckande tecken på att elever har drabbats negativt av pandemin när det gäller psykisk hälsa.

Att skydda lärarna och skydda skolan skyddar Sverige.