Lantbruket, en del av Sveriges totalförsvar

Bomberna faller över oskyldiga i Ukraina. Agerandet sänder inte bara chockvågor över hela västvärlden, det skapar också konsekvenser för varenda medborgare och på varenda gård i Skellefteå, i Västerbotten, i Sverige och i resten av Europa.

Debatt 24 mars 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ukraina har länge varit Europas kornbod. De miljontals ton spannmål som exporterades måste nu produceras någon annanstans. Den energi och det bränsle som kom från Ryssland måste ersättas.

Kostnaderna för lantbruken har på kort tid skenat till mer än det dubbla och detta kommer att få allvarliga följder för den svenska livsmedelsförsörjningen. 

Många av våra bönder har försatts i en extremt svår ekonomisk situation, framför allt inom animalieproduktion. Detta slår inte bara mot jordbruket utan mot hela livsmedelskedjan och industrin och riskerar att få allvarliga följdeffekter för den långsiktiga svenska försörjningstryggheten när det gäller mat. 

Nu riskerar vi att förlora en stor del av den lokala animalieproduktionen, vilket även ger konsekvenser för svensk matproduktion ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Konsumenter och de ansvariga i den offentliga upphandlingen ska vara beredda på att priserna på de svenska matvarorna ökar. 

Men det är även viktigt att i möjligaste mån se inköp av närproducerade och svenska råvaror som en investering i det gemensamma civilförsvaret och försörjningstryggheten.

Centerpartiet i riksdagen har arbetat fram ett krispaket som nu resterande del av riksdagen också kan ställa sig bakom. Det handlar om ett nödpaket på 2,1 miljarder kronor som direkt skulle stärka motståndskraften inom lantbruket.

Centerpartiet i Västerbotten tycker att Region Västerbotten ska agera handlingskraftigt och stötta lantbruken i Västerbotten med bland annat verksamhetsbidrag, vilket vi lagt som ett initiativ hos Regionala utvecklingsnämnden.

För att stötta våra lantbrukare med lokala medel har Centerpartiet i Skellefteå lämnat in två förslag till Skellefteå kommunstyrelse. Vi vill att bygg- och miljönämnden får uppdrag att ta bort kostnader för tillsyn av lantbruksföretag och timavgifter för handläggning av ärenden, utifrån miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk för 2022.

Dessutom bör Skellefteå kommun öka mängden lokalproducerade livsmedel inom mat och livsmedelsservice, inom gällande avtal. För livskraftiga lantbruk, för livsmedelsförsörjning, för civilförsvar.

För Sveriges bästa.

Carina Sundbom (C), gruppledare i Skellefteå och ledamot i Regionala utvecklingsnämnden 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa