Landsbygden behöver konkreta satsningar

Centerpartiet föreslog i vårbudgeten nya landsbygdsatsningar på över 21 miljarder kronor de kommande åren.

Centerpartiet föreslog i vårbudgeten nya landsbygdsatsningar på över 21 miljarder kronor de kommande åren.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-02-07 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Landsbygdsföretagarna – lantbrukare, åkare, turist- och serviceföretagare, m.fl. drabbas hårt av höga priser på diesel, kvävegödsel, el och andra insatsvaror. Detta blir ett hinder för utveckling och ställer krav på särskilda nationella initiativ i närtid.

Centerpartiet har genom åren varit en avgörande röst för att stärka gles- och landsbygdens näringar. 

Under den senaste mandatperioden har det gett konkreta resultat bl a i form av en utökad landsbygdsprogramsbudget, ett särskilt ansvarstagande för landsbygdsföretagens ekonomi under pandemin, stora satsningar på bredband, vägar och järnvägar. 

Även arbetet med stärkt äganderätt för skogsägarna och att strandskyddet görs om i grunden är delar i samma strävan att göra Sverige rundare. Vi driver resultatpolitik, inte politiskt munhuggeri.

Reformarbetet måste fortsätta. Centerpartiet föreslog i vårbudgeten nya landsbygdsatsningar på över 21 miljarder kronor de kommande åren. 

För landsbygdens företagare och boende är utbyggnaden av fiber en avgörande utvecklingsfaktor. 

Centerpartiets förslag om en satsning på utbyggd fiber med nästan tre miljarder kronor är framsynt för utveckling i hela landet. Lika viktigt – men kanske inte så rubrikskapande - är satsningar på bättre underhåll av enskilda vägar, på plogning och vinterunderhåll i norr och på bättre belysning längs med vägarna på våra gles- och landsbygder.

Helena Lindahls enträgna kamp för landsbygdens mackar, en central plats för service och livsmedel, är ytterligare ett exempel. 

När 25 kommunala företrädare för Centerpartiet i Västerbotten nyligen riktade en uppmaning till vår riksdagsgrupp att finna en lösning på de skenande drivmedelspriserna uttrycker det samma omsorg.

Det finns inget motsatsförhållande mellan land och stad. Samsyn ger möjligheter. De åtgärder som ger landsbygden fortsatt utvecklingskraft, stärker Sverige. Det är den utveckling vi nu ser i norra Sverige ett tydligt bevis på.

Vår förhoppning att en bred enighet skapas i mitten av svensk politik med fokus på att fortsatta satsningarna att utveckla landsbygden. Centerpartiet är beredd att fortsätta vara en pådrivande och konstruktiv kraft för att möjliggöra detta. 

Hela Sverige behöver det.