Förstår regionledningen det verkliga sjukvårdsproblemet

Sjukvården måste ledas utifrån patienternas behov baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och med tyngdpunkt på medicinskt professionell styrning, skriver Kurt Boman, överläkare medicin och Jonas Holm, överläkare kirurgi.
Sjukvården måste ledas utifrån patienternas behov baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och med tyngdpunkt på medicinskt professionell styrning, skriver Kurt Boman, överläkare medicin och Jonas Holm, överläkare kirurgi.

Läkaruppropet på Skellefteå lasarett ville peka på personalbristen och vilka risker detta innebär. Dessutom hur vi skall göra för att behålla och att anställa ny personal nu när Skellefteå expanderar.

Debatt 27 april 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Peter Olofsson svarade med att det skall byggas nya lokaler och att vi i Västerbotten har en hög läkarbemanning och mer vårdplatser jämfört med övriga regioner i Sverige. 

Inget fel med nya lokaler. Men först och främst måste det finnas personal med god kompetens

Han glömde att påpeka att personal och vårdplatser inte är jämnt fördelade i länet. Utan till stor del lokaliserade till Umeå området. 

Än värre har Sverige minst IVA-platser och övriga vårdplatser jämfört med andra länder inom EU. Exempelvis, hälften så många som i Finland och Tyskland har till och med 4–6 ggr fler än Sverige.

Nu när Skellefteå expanderar så måste även sjukvården expandera. Det går inte att säga att om 10 år så skall vi vara i kapp, sjukvården måste följa med den samhällsexpansion som nu sker. Om vi skall klara vården och operationsköerna efter pandemin så krävs vårdplatser och mer personal. 

Sjukvården måste ledas utifrån patienternas behov baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och med tyngdpunkt på medicinskt professionell styrning. I stället har stor del av satsningarna inom sjukvården varit administrativa, organisatoriska och med ekonomiska förtecken. 

Fler administratörer har anställts jämfört med sjukvårdspersonal och ord som LEAN, Värdebaserad vård, ”just in time” har använts, med idéer hämtade från industrin. 

Men människor är inte maskiner! 

För att utvärdera verksamheten så har olika system införts för uppföljning och kontroll, konsulter upphandlats till en kostnad i Sverige på ca 300 miljarder kronor årligen enligt Regeringens egen utredningsinstans Institutet för framtidsstudier. Detta skall jämföras med att all sjukvård 2020 kostade ca 393 miljarder kronor.

Det som nu krävs är direkta åtgärder och andra ledningssystem, inte oklara löften för framtiden. Värna professionen i vården och den personal vi har. 

Att investera i sjukvård är att säkra Skellefteås framtid.

Kurt Boman, överläkare medicin

Jonas Holm, överläkare kirurgi


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa