Laglydiga medborgare måste få försvara sig

Nödvärnsrätten framstår på pappret som generös. Men i praktiken tolkas den strängt.

Debatt 7 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi moderater vill se en översyn av den 60 år gamla nödvärnslagstiftningen.

Den som oprovocerat blir angripen och försvarar sig ska inte behöva riskera att själv dömas till fängelse.

Människor har rättigheter. Rätt till liv, till kroppslig integritet och till egendom.

Att ha en rättighet innebär bland annat att man också har en moralisk rätt att försvara den. Därför finns det en laglig rätt till självförsvar – nödvärnsrätten. Nödvärnsrätten framstår på pappret som generös. Men i praktiken tolkas den strängt.

En man som 2006 försökte försvara en kvinna, som angreps av en påverkad man, genom att slå angriparen i huvudet med en domkraft dömdes till exempel av hovrätten till ett års fängelse. En man i Rättvik som 2018 råkade skjuta en aggressiv man som brutit sig in på hans gård, när angriparen försökte ta ifrån honom hans jaktgevär, dömdes till ett och ett halvt års fängelse.

Exemplen visar att i dag är den som blir angripen skyldig att fly snarare än att sätta sig till motvärn om alternativet är att riskera att utsätta angriparen för livsfara. Vi moderater vill ändra på detta. Det är varken rimligt eller rättvist att man ska behöva utsätta sig för fara, eller vara rädd för att göra fel och själv dömas till fängelse, när man försvarar sig. Man ska helt enkelt aldrig behöva tåla eller acceptera allvarliga kränkningar.

Vi moderater vill se en översyn av bestämmelsen om nödvärn i brottsbalken, särskilt när någon angrips oprovocerat. Vi tycker att man i en sådan situation ska få använda så mycket våld att man kan vara säker på att själv förbli oskadd.

Till exempel ska du inte behöva möta ett knytnävsangrepp med bara knytnävarna. Då löper du risken att själv bli skadad.

Den som angriper någon väljer själv att överträda lagens gränser och bör enligt vårt synsätt få stå sitt kast. Men den som själv har skuld till situationen ska inte ha en mer långtgående nödvärnsrätt än i dag.

Självklart är utgångspunkten att det är polisens uppgift att skydda medborgarna. Det handlar inte om att ersätta polisen.

Moderaterna driver också en kraftfull politik för att göra polisyrket mer attraktivt och därmed kunna rekrytera fler poliser och stärka polisens lokala närvaro i hela landet. Ingen önskar ett samhälle där medborgarna måste ta lagen i egna händer.

Men det förändrar inte att man har rätt att freda sig, om man måste. Det handlar helt enkelt om rätt och fel.

De svenska reglerna om nödvärn har i princip gällt oförändrade i 60 år.

Det är dags för en översyn för att stärka de laglydiga medborgarnas rätt.

Läs mer!

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Besökte bekant • Åt, diskade och stal sedan teknikprylar • Döms för tre brott

Besökte bekant • Åt, diskade och stal sedan teknikprylar • Döms för tre brott
Visa fler
Ämnen du kan följa