Lägg inte ner röntgen i inlandet

Vid hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24/5 togs ett beslut om att avveckla röntgenutrustningarna vid sjukstugorna i Malå, Sorsele, Åsele och Dorotea. Allianspartierna yrkade på återremiss.

”Vi liberaler ställer oss mycket frågande till att man kan ta ett beslut om avveckling av röntgen vid 4 sjukstugor i inlandet samtidigt som det pågår en genomlysning av primärvården där sjukstugorna ingår.”

”Vi liberaler ställer oss mycket frågande till att man kan ta ett beslut om avveckling av röntgen vid 4 sjukstugor i inlandet samtidigt som det pågår en genomlysning av primärvården där sjukstugorna ingår.”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2024-05-13 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den sjukstugemodell som vi har i inlandet är unik inte bara i länet utan även nationellt och internationellt. Med sjukstugorna kan vi ge vård och omsorg till de mest sjuka äldre på ett värdigt och personcentrerat sätt.

Vid mötet yrkade Anna-Lena Danielsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (S) på att hälso-och sjukvårdsdirektören skulle få ett uppdrag att utreda hur en mobil röntgenutrustning skulle kunna förstärka nära vård i hela länet, vilket också blev majoritetens beslut. Uppdraget ska redovisas i december 2024. Samtidigt som man tar beslut om att avveckla röntgen så kommer detta yrkande. Borde det i rimlighetens namn inte ingått att titta på mobil utrustning i den rapport som avlämnades vid nämnden för att i så fall få helheten? 

Redan 2016 motionerade Liberalerna i regionen om att på försök införa en mobil röntgen/ultraljud för att bland annat underlätta för personer som bor i särskilda boendeformer. En sådan möjlighet skulle inneburit en minskad belastning på akutmottagningarna samtidigt som äldre personer inte skulle behöva uppsöka sjukhuset. Då ansåg S-majoriteten att den röntgenverksamhet som fanns på sjukhus och sjukstugor var tillräcklig. Nämndens majoritet trodde inte att det skulle vara kostnadseffektivt. Helt plötsligt kommer nu ett sådant uppdrag från S-majoriteten efter 8 år.

Vi liberaler ställer oss mycket frågande till att man kan ta ett beslut om avveckling av röntgen vid 4 sjukstugor i inlandet samtidigt som det pågår en genomlysning av primärvården där sjukstugorna ingår. Till detta ska läggas att risk-och konsekvensanalys minst sagt är bristfällig i det underlag som politiken fått. Det har vidare kommit till vår kännedom att möjlighet för parter att i samverkan påverka beslutet har varit bristfällig.

Vi Liberaler kan bara beklaga detta förhastade beslut. För oss är detta inte jämlik vård.