Lägg inte ner en väl fungerande utbildning

Tillverkningsindustrin står i dag för runt 10 000 jobb i över 300 företag.
Tillverkningsindustrin står i dag för runt 10 000 jobb i över 300 företag.

Det borde vara en självklarhet att inte väl fungerande gymnasieutbildningar läggs ner.

Debatt 24 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Industrin är viktig för Västerbotten.

Den står i dag för runt 10 000 jobb i över 300 företag.

De jobb, skatteintäkter och innovationer som dessa företag bidrar med ställer krav på regionens utbildningar.

Här ser vi ett stort orosmoln: bristen på utbildade industriarbetare.

Med batteriföretaget Northvolts etablering i Skellefteå växer behoven ytterligare. Hela regionen måste rusta gymnasieskolan med utbildningar som leder fram till de industrijobb som nu växer fram.

Därför reagerar vi starkt på Skellefteå kommuns planer på att lägga ner det industritekniska programmet vid Baldergymnasiet. Programmet håller hög kvalitet och är populärt. Många niondeklassare söker till programmet.

Antalet platser på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är för få. Industrin, som varje år anställer de elever som går ut programmet, ställer sig mot den bakgrunden frågande till varför kommunen fattat detta beslut.

Beslutet är inte bara olyckligt i sig. Timingen är dessutom under all kritik.

Under rådande pandemi har många blivit av med sina jobb. Att då lägga ner utbildningar som vi vet leder till jobb är ett stort misstag.

Att lägga ner programmet går på tvärs med Skellefteås planer i övrigt. Under hösten startade kommunens vuxenutbildning tre nya utbildningar till produktionstekniker.

Dessutom har kommunen och näringslivet gemensamt investerat i plattformen T2 College, där vi samverkar för att öka kvaliteten på industrirelevanta utbildningar – bland annat den gymnasiala yrkesutbildningen.

Den möjliga kortsiktiga vinning som kan finnas i att skära ner på det industritekniska programmet måste vägas mot den enorma förlust beslutet skulle innebära för Skellefteå och Västerbotten på längre sikt.

Det handlar om viktiga industrijobb, näringslivets konkurrenskraft, regionens attraktivitet och i förlängningen om skatteintäkter och välfärd.

Västerbotten behöver fler elever som går en yrkesutbildning, inte färre.

Det borde vara en självklarhet att inte väl fungerande gymnasieutbildningar som har stor betydelse för industrin läggs ner. 

i vädjar därför till Skellefteå kommun att ompröva sitt beslut.

Ämnen du kan följa