L vill få en mer likvärdig grundskola i Skellefteå

Grundskolan i Skellefteå ska ge alla elever likvärdiga förutsättningar att kunna bli sitt bästa jag, kunna sträva mot sina drömmars mål. Detta förutsätter att vi har en likvärdig grundskola som uppfyller Skolverkets mål för elever i grundskolan.

”En viktig faktor för att få en likvärdig skola är att ge rektor rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag. En grundorsak är att grundskolan länge varit underfinansierad.”

”En viktig faktor för att få en likvärdig skola är att ge rektor rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag. En grundorsak är att grundskolan länge varit underfinansierad.”

Foto: Gorm Kallestad/TT

Debatt2024-05-03 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser genom utvärderingar av betyg, behörighet till gymnasiet att skolan inte är likvärdig, ger inte våra barn likvärdiga förutsättning. Skellefteå kommun har flera små enheter som inte uppfyller Skolverkets mål och krav för grundskolans ämnesområden. Detta beror bland annat på att små enheter inte är attraktiva att jobba på som ensam lärare. Det blir ofta obehörig personal som arbetar där. Undervisningen blir att upprätthålla närvaro och inte en lärande process. Tar en ny examinerad lärare en tjänst på en mindre enhet, ser den ofta detta som ett steg in i kommunen, men söker sig från enheten så snart de går. Detta är naturligtvis inte bra och gynnar inte barns undervisning, lärande.

En viktig faktor för att få en likvärdig skola är att ge rektor rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag. En grundorsak är att grundskolan länge varit underfinansierad. Vilket visar sig i att för och grundskolenämnden årligen har ett underskott runt 100 mkr. Det är viktigt att skolorna ges förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det finns strukturella faktorer som gör att grundskolan i Skellefteå inte klarar sitt uppdrag, likvärdigheten. För att rektor ska få ihop sin givna budget behövs 28 elever/klass. Dessa förutsättningar finns inte på många av våra skolor. Det gör att kostnaden blir högre än vad budgeten täcker. För och grundskolenämnden ger inte förutsättningen för rektor att klara sitt uppdrag.

Liberaler vill ge grundskolerektorerna förutsättningar att klara sitt uppdrag. Få en mer likvärdig skola. Det sänder fel signaler att årligen skriva av underskottet och inte göra något för att förebygga det. Det första som behöver göras enligt liberaler är att utöka ramen till för och grundskolenämnden med 100 mkr. Dagens orättvisa system med elevpengen behöver förändras. Elevpengen ska ta hänsyn till elevunderlaget, var skolan ligger och om skolan har elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Den måste spegla de olika skolornas förutsättningar för att få en likvärdighet. Har du bara möjlighet att ha 20 barn i en klass ska skolpengen ge möjlighet till detta. Vi vill göra en större översyn av de skollokaler vi har i dag, så att de blir mer ändamålsenliga. Att de anpassas utifrån verksamhetens behov, möjliggör olika typer av klassbildningar.

Liberalerna vill ha behöriga lärare på alla skolor. Det är en grundförutsättning för att få en likvärdighet. Liberalerna vill göra det attraktivt att jobba på de mindre skolorna. Vi behöver jobba med lönepåslag, fri parkering, resa på arbetstid. Att det finns bra stöd och handledning till dig som ny lärare om du är själv på en skola. Liberalerna vill ge rektor de förutsättningar som behövs för att klara sitt mycket viktiga uppdrag. Ge alla elever en möjlighet att kunna bli sitt bästa jag och nå sina drömmars mål.