Kyrkan en självklart part i samhällsutvecklingen

Svenska kyrkan ska ta ställning för utsatta, klimatet, våra medlemmar och omgivning.

Kyrkan behöver ta ställning i de delar av samhällsutvecklingen den kan påverka. Inte minst inom miljöområdet, skriver bland andra Stig Sörlin, Miljöpartister i Svenska kyrkan.

Kyrkan behöver ta ställning i de delar av samhällsutvecklingen den kan påverka. Inte minst inom miljöområdet, skriver bland andra Stig Sörlin, Miljöpartister i Svenska kyrkan.

Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-09-16 10:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tycker du att kyrkans diakonala arbete är viktigt?

Diakonin är en fundamental del av den kristna människans pilgrimsfärd genom livet.

Vår vision i Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) är att kyrkan ska vara ”en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället”. I detta arbete är diakonin mycket viktig.

Det diakonala uppdraget är att genom omsorg om medmänniskan och skapelsen utöva kristen tro i handling. Såväl i relationer mellan människor som i relationen mellan mänsklighet och skapelse.

Vi vill därför att det diakonala uppdraget ska stärkas, bland annat genom att det i varje församling ska finnas en diakon som kan leda och utveckla det diakonala uppdraget med grund i en omvärldsanalys.

Diakonala verksamhetsformer, det vill säga den diakoni som bedrivs i olika församlingar, behöver utformas i samklang med närsamhällets förutsättningar och behov. Denna analys ingår som en del i diakonens uppdrag.

När samhället och människors levnadsförhållanden förändras behöver också de diakonala uttrycksformerna omprövas och anpassas utifrån de behov som finns.

Flyktingmottagande och stöd till nyanlända blir en självklar del i församlingens arbete och måste finnas där behoven finns.

Vill du att kyrkans roll i samhället stärks?

Kyrkan behöver synliggöra det den gör i och för samhället och ta ställning i de delar av samhällsutvecklingen den kan påverka. Inte minst inom miljöområdet.

Kyrkan ska vara en självklar part i den samhällsutveckling som pågår. Vi i Miljöpartister i Svenska kyrkan vill att kyrkan tydligt ska ta ställning för utsatta, klimatet, våra medlemmar och omgivning.

På detta sätt synliggör vi vad kyrkan står för. Det blir också tydligt varför våra medlemmar är viktiga.

I och med att vi kliver fram stärker och förtydligar vi vårt inflytande i samhället.