Kvinnor som söker för smärta hänvisas till psykiatrin

Kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt.

Debatt 8 mars 2022 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män och får, allt annat lika, mindre påkostad sjukvård än män. Det är fullkomligt oacceptabelt. 

Vård och forskning rörande sjukdomar som drabbar kvinnor har genom åren nedprioriterats. Som en följd av detta lider många kvinnor i onödan av smärta och för tidig död från sjukdomar som skulle kunna diagnostiseras och behandlas mycket tidigare än i dag. I genomsnitt tar det exempelvis åtta år innan en kvinna med endometrios får diagnos.

Kvinnors sjukdomar bidrar till smärta och utsatthet, som också riskerar att få negativa ekonomiska konsekvenser. Under decennier har vi jobbat för ett mer jämställt land, men kvinnors sjukdomar har inte fått den uppmärksamhet som krävs. Generation efter generation unga tjejer lär sig att det är normalt att leva med smärta. Det skickar en signal att det är en naturlig del av att vara kvinna. 

Vi vet också att kvinnor många gånger behöver överdriva sina symtom och sin smärta för att bli tagna på allvar och få hjälp i stället för att viftas bort. Kvinnor som söker för smärta hänvisas ofta till psykiatrin eller de psykosociala teamen i stället för att erbjudas smärtlindring och utredning. Det är fullständigt oacceptabelt.

En jämställd vård kräver att kvinnor smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnors sjukdomar. Men det krävs också ett kunskapslyft inom primärvården. Det är dit kvinnor först vänder sig när de söker hjälp. Då måste kunskap om symtomen på kvinnors sjukdomar som endometrios och myom finnas. Även migrän är en sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män. 

På så sätt kan den drabbade få både rätt diagnos och behandling snabbt. Det är också viktigt att påpeka att forskning pekar på att även vid sjukdomar som drabbar både kvinnor och män, är vården inte jämlik. 

Kvinnor får senare diagnos, sämre tillgång till nya läkemedel och det tar längre tid till behandlingar. Arbetet mot en jämlik vård för män och kvinnor får därför inte enbart fokusera på kvinnors sjukdomar, utan ska utvärdera lika villkor oavsett vårdområde.

Moderaterna prioriterar vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa och vi vill bland annat förbättra möjligheterna till tidigare ställda diagnoser gällande sjukdomar som drabbar kvinnor. Prioritera forskningen gällande sjukdomar som drabbar kvinnor högre än i dag. 

Det går även att använda kvalitetsregistren med syfte att identifiera och minska skillnad i vård beroende på kön. Regionalt tillför vi resurser för en bättre sammanhållen vårdkedja för endometrios. Genomförande av HPV-vaccinering till de kvinnor som var för gamla när programmet startade.

Men det är dags att gå från tomma ord till handling. Allt annat är faktiskt ovärdigt ett land som vill kalla sig jämställt. Det är dags att påbörja det långsiktiga arbetet så att kommande generations kvinnor slipper denna orättvisa.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Åsa Ågren Wikström (M), vice gruppledare


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Pim tackar testosteronbehandlingen för ett nytt liv • Omgivningen är nyfiken: ”Många undrar om jag är en tjej eller kille”

Pim tackar testosteronbehandlingen för ett nytt liv • Omgivningen är nyfiken: ”Många undrar om jag är en tjej eller kille”