Kvinnohälsovården ska fungera

”Varje kvinna ska känna sig sedd inom hälso- och sjukvården. Oavsett om hon står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller lider av klimakteriebesvär.”
”Varje kvinna ska känna sig sedd inom hälso- och sjukvården. Oavsett om hon står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller lider av klimakteriebesvär.”

Sverige ses ofta som ett jämställt land men i hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra. Inom ramen för Tidöavtalet har den moderatledda regeringen tagit de första stegen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

Debatt 14 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rapporter från SKR visar att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården. Men det omvända gäller också, vården har svårt att vägleda till rätt instans när det gäller tillstånd och sjukdomar som drabbar kvinnor.

Moderaterna vägrar att acceptera en hälso- och sjukvård som inte är jämställd. Tidöavtalet innehåller viktiga förslag för att säkerställa ökad jämställdhet. Konkret handlar det bland annat om forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, om att modernisera abortlagstiftningen och göra det möjligt för kvinnor som vill att göra en hemabort.

Tyvärr så finns det idag väsentliga skillnader inom vården för olika grupper av kvinnor. Främst mellan låg- och högutbildade kvinnor och mellan kvinnor födda i Sverige och utanför Europa. Vi vill stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad och jämlik.

Den moderatledda regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell förlossningsplan. Syftet är att stärka förlossningsvården, öka tillgängligheten och kvaliteten. Under 2023 gör regeringen en satsning på förlossningsvården på 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovård och förlossningsvård på landsbygden.

Förlossningsvården är ingenting utan en fungerande personalstyrka. Det finns en frustration över avsaknaden av ett nära inflytande och utvecklingsmandat över arbetsplatsen och att beslutsvägarna är för långa. Moderaterna vill ge verksamheterna mer befogenheter och mandat att styra över verksamheten lokalt. Ett tydligare uppdrag behövs för respektive förlossningsenhet i länet, med tillit till att verksamheten löser uppdraget genom flexibilitet och ökad frihetsgrad i det lokala beslutsfattandet.

Under mandatperioden kommer regeringen att genomföra en omfattande reformagenda för att stärka kvinnors hälsa och skapa en mer jämställd vård. Varje kvinna ska känna sig sedd inom hälso- och sjukvården. Oavsett om hon står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller lider av klimakteriebesvär. Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa