Kunskapsskolan en chans för alla att uppnå sin dröm

Alla barn ska klara skolan, men i Sverige misslyckas många. Ojämlikheten ökar, skriver bland andra Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni inför dagens besök i Skellefteå.
Alla barn ska klara skolan, men i Sverige misslyckas många. Ojämlikheten ökar, skriver bland andra Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni inför dagens besök i Skellefteå.

Det finns inget viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan.

Debatt 27 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag besöker Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni Skellefteå för att prata med elever och lärare om utmaningar de möter i skolan.

Alla barn ska klara skolan, men i Sverige misslyckas många i dag. Ojämlikheten ökar. Det märks även i Skellefteå. Här finns skolor med klasser på 30 elever där drygt tio klasskamrater inte kommer in på gymnasiet.

När man inte klarar av skolan blir det svårt att få ett arbete. Vi ser en växande arbetslöshet bland ungdomar som hoppar av skolan och bland nyanlända som har svårt att etablera sig. Att leva på bidrag begränsar människors frihet och möjlighet till självständiga liv.

Det finns många skäl till att vi hamnat där vi är nu. Ett är att skolpolitiken bygger på en socialdemokratisk tro om att alla är lika och att alla ska läsa på högskola. Det är helt fel.

Människor är olika. En del har fallenhet för det teoretiska, andra för det praktiska.

Alla ska klara skolan och få en utbildning, men inte nödvändigtvis samma.

I stället för att lösa problemen i den svenska skolan vill regeringen sänka kraven till gymnasiet. Det är inte rätt väg att gå, varken för den enskilda eleven eller för samhället i stort.

I stället måste vi skapa förutsättningar för alla elever att nå gymnasiebehörighet och välja sin framtid.

Vi liberaler har tre konkreta förslag för att förbättra skolan:

- Satsa mer pengar på skolböcker. Endast 15 procent av lärarna kan köpa in alla tryckta läromedel de behöver till sina elever. Elever förtjänar mer än stenciler och lärare ska inte behöva lägga tid på att kopiera papper.

- För att alla elever ska nå kunskapsmålen behövs lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen drabbar hårdast de som inte har stöd hemifrån. Vi vill ha mobilfria klassrum och ge skolor möjlighet att snabbare tillfälligt kunna stänga av eller flytta elever som begår allvarliga brott i skolan. Genom att flytta en elev från en destruktiv miljö kan man förändra beteende.

- Vi behöver uppvärdera de praktiska yrkena. Nu är det dags för riktiga lärlingsutbildningar där utbildningen sker ute på lokala företag. Vi liberaler vill se ett kraftigt utbyggt lärlingssystem – en tvåårig yrkesskola exempelvis inom hantverkaryrken. Alla ska inte behöva bli akademiker om de inte vill.

För oss liberaler ska kunskapsskolan ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Det finns inget viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan. Därför måste vi uppvärdera skolan och skapa förutsättningar för alla barn att få en utbildning.

Liberalerna är Sveriges skolparti. Vi är beredda att ta ett långsiktigt ansvar. Vi sätter skolan först.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa