Kunskapen om undernäring och äldrehälsa måste öka

Sex av tio patienter inom äldrevården är eller löper risk att bli undernärda.
Sex av tio patienter inom äldrevården är eller löper risk att bli undernärda.

Årsrika människor svälter i Sverige. Hundratals personer i varje län far sannolikt så illa att de riskerar att dö inom kort.

Debatt 28 september 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När kostvetaren Malin Skinnars Josefsson disputerade vid Uppsala universitet var hennes doktorsavhandling en ljudlös larmrapport: hon visade att sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda – eller löper risk för undernäring.

Andra rapporter visar att mellan 40 000 och 75 000 årsrika människor svälter i Sverige. I detta nu.

Hundratals personer i varje län far sannolikt så illa att de riskerar att dö inom kort.

Detta är alarmerande siffror. Liberalernas krav att stoppa äldres undernäring är viktigare än någonsin.

Vi liberaler vill att staten ska underlätta samarbete mellan vårdcentraler, sjukhus och kommuner.

Vi måste samarbeta för att nå resultat. Så enkelt är det, och tydligen så svårt. Förrädiska diken mellan kommun och region måste motverkas.

Alldeles för många kommunala hemtjänstutövare saknar fortfarande rutiner för att förebygga och behandla undernäring bland de äldre. Så får det inte vara.

Dietister och arbetsterapeuter är nyckelspelare. Men de är på många håll alldeles för få.

Kunskapen om undernäring och äldrehälsa måste öka i både hemtjänst och på äldreboenden. Äldre patienters vikt och näringsbehov måste följas och vi måste säkra att sjukvård, hemtjänst och äldreboenden alla får kunskap om äldrehälsa och kost – och att de får veta när kostbehov förändras.

Studier över hela världen visar att insatser mot äldres undernäring ger bättre hälsa och livskvalitet, sparar vårddygn, motverkar infektioner och minskar behovet av läkemedel.

Ett samhälle mitt i en pandemi kan inte stillatigande låta gamla människor vara sårbara för infektion och sjukdom.

Halvdant arbete leder till lidande, men skapar också stora kostnader. Ett land med växande vårdköer och vårdplatsbrist måste försöka undvika varenda sjukhusinläggning – människor ska kunna vara friska i sina egna hem, inte våndas på värdefulla vårdplatser.

Vi vägrar acceptera att årsrika människor är undernärda i Sverige 2020.

Ett värdigt liv ska vara en självklarhet för oss alla, oavsett ålder.

Ämnen du kan följa