Kulturell och kreativ sektor spelar en avgörande roll

Mitt i en pandemi: Vad är det du längtar efter att få göra igen? Kanske mötas i värmen över en kopp kaffe på kaféet, skriver bland andra forskaren Marlene Johansson.
Mitt i en pandemi: Vad är det du längtar efter att få göra igen? Kanske mötas i värmen över en kopp kaffe på kaféet, skriver bland andra forskaren Marlene Johansson.

Den kreativa industrin behöver erkännas för den kraft som den tillför vårt samhälle.

Debatt 31 januari 2021 10:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mitt i en pågående pandemi: Vad är det du längtar efter att få göra igen?

Kanske längtar du, som vi, om att mötas i en attraktiv och levande stad. Uppleva livescenen med artister. Besöka och uppleva en stad eller en ort med dess utbud. Se en fängslande film på bio. Mötas i värmen över en kopp kaffe på det lokala kaféet. Supporta favoritlaget. Om att helt enkelt uppleva lite mer av livet.

För det spelar den kulturella och kreativa sektorn en avgörande roll.

Mycket av det som vi längtar efter skapas och drivs av den kulturella och kreativa sektorn. Av värderingsdrivna och lokalt engagerade entreprenörer som varje dag arbetar för att utveckla en plats, skapa upplevelser och bidra till livsmiljöer som gör att människor dras till, trivs i och längtar hem till en ort, en stad eller en region.

Den kulturella och kreativa sektorn är bred och omfattande, och står för 3,2 procent av Sveriges BNP (bruttonationalprodukt).

Här ryms arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, livsmedel och gastronomi, media, mode, musik, scenkonst, turism och besöksnäring, spelindustri och upplevelsebaserat lärande. Personer och företag med en relativt hög utbildningsnivå.

Unikt för branschen är att den ofta växer på bredden, genom samverkan mellan till exempel artister, designers, kreatörer, och att den består främst av små företag.

Vad spelar denna sektor för roll? För dig, för vårt samhälle och för norra Sverige som region?

En stor och avgörande roll, har det visat sig. Låt oss berätta varför.

Företag inom den kulturella och kreativa sektorn bidrar till hållbarare, mer attraktiva och mer levande samhällen, städer, orter och regioner – vilket bidrar till en dragningskraft att en vilja bo och leva här.

Genom mötesplatser för människor och upplevelser som berikar våra liv skapar den kulturella och kreativa näringen en attraktivitet som är avgörande för kompetensförsörjningen, den ort som vill vara attraktiv för sina unga, och den region som vill vara valbar för den som söker något nytt.

Den kulturella och kreativa sektorn bidrar till en breddad arbetsmarknad och till att skapa fler intressanta, kreativa och attraktiva jobb och välmående företag i vår region. Något som kanske i synnerhet är viktigt på mindre orter. För att skapa ett levande, välmående, attraktivt och hållbart samhälle behövs en mångfald av företag och arbetsmöjligheter.

En unik potential med den kulturella och kreativa sektorn är dess förmåga att möjliggöra och leda omställningen mot ett mer hållbart, jämställt, välmående och solidariskt samhälle.

Entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn drivs ofta av att bidra till omställning, och skapar genom samverkan hållbara verksamheter, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt.

Den kulturella och kreativa sektorn bygger på affärsmodeller som för varje år visar sig stå för en resiliens, en hållbar motståndskraft och en förmåga att snabbt ställa om – särskilt i en snabbt föränderlig värld och i kriser.

Vad krävs då för att stärka den kulturella och kreativa sektorn, och på så vis skapa än bättre förutsättningar för en hållbar utveckling och en starkare, än mer attraktiv region i norr?

Först och främst behöver den kreativa industrin erkännas för den kraft som den tillför vårt samhälle. Därtill behöver de regionala innovationssystemen fortsätta anpassas för att ta tillvara på denna kraft.

Vi ser också att det behövs en större integration mellan den kulturella och kreativa sektorn, övrig industri, forskningsinstitut och de plattformar där innovation är tänkt att äga rum.

Redan nu jobbar vi för att driva den förändringen genom samverkan mellan akademinära inkubatorer, innovationsaktörer och RISE, statens forskningsinstitut. Här vill vi även bjuda in övriga näringslivet. Först då kan vi ta tillvara på möjligheterna till innovation som skapas i mötet mellan denna sektor och andra.

För vilka blir vi utan tillgång till kultur och kreativitet? Utan allt det som vi i dag längtar efter att göra mer av?

Hur växer vi som region utan denna sektor, utan dess förmåga till innovation och utan dess engagemang i att utveckla och stärka platsen och samhället?

”No one can imagine a smart city of the future without cultural and creative sector, without the talent, without the value and without the richness of what you bring to us.” (Europeiska kommissionären Mariya Gabriel, under konferensen Cities, Design and Innovation 2020).

Ämnen du kan följa