Kristdemokratin en viktig del av Europa

Det är tid att sätta sig in i EU-valet. Snart kommer affischer sättas upp och debatter sändas i tv. Men hur ska man välja och varför?

”Rätt beslut på rätt plats kan till exempel vara att nationer själva bestämmer i frågor som, arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringsfrågor, jakt och fiske, skogsbruk och familjepolitik.”

”Rätt beslut på rätt plats kan till exempel vara att nationer själva bestämmer i frågor som, arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringsfrågor, jakt och fiske, skogsbruk och familjepolitik.”

Foto:

Debatt2024-05-22 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kandidaten, de har olika kompetenser och profiler utöver partifärg. Debatter i tv kan vara intressant men ibland bli en meningslös diskussionstävling. Man kan väl urskilja om kandidaterna verkar kompetenta.

Partiers valkampanjer, budskap kommer pumpas ut, lättuggat som svårsmält.

Partiers principprogram och ideologi, detta är en viktigt grund dels för alla okända utmaningar dels för vilken riktning EU ska gå i.

Kristdemokrati som politisk ideologi har en lång historia i Europa, den brukar refereras till som en av vår tids största politiska rörelser, inte minst i Europa. Efter andra världskrigets låg det krigshärjade Europa i spillror, och det var under åren då återuppbyggandet av Europa påbörjades som rörelsen tog fart på allvar. Den kristdemokratiska rörelsen var ledande i återuppbyggnadsarbetet, vilket ledde till utarbetandet av nya demokratiska författningar och lade i förlängningen även grunden till de moderna välfärdsstaterna. Samarbetet från början var främst genom handel. EU:s föregångare Kol & Stålunionen bildades och var tänkt som en förenande kraft för mer samarbete och mindre nationalism. Ett fredsbevarande projekt, som blev EG och sedan EU. Resultatet har varit fred i Europa, samtidigt pågår många krig om gränser runt om i världen. Kristdemokratin hade en viktig roll, där målet var fred genom handel och samarbete. Man sökte också breda uppgörelser för att minska polarisering och konflikt.

Med tiden har EU sakta men säkert vuxit till en mer överstatligt aktör med en maktöverföring från staterna till Bryssel. För Kristdemokraterna har subsidiaritetsprincipen alltid varit viktig, rätt beslut på rätt plats. Den utveckling vi sett och vad man kan befara är ytterligare maktöverföring till Bryssel, likt en groda i en kastrull som saktar kokar upp, så märker vi knappt var vi är på väg. Detta har Kristdemokraterna alltid varit motståndare till och kommer fortsättningsvis att vara. Rätt beslut på rätt plats kan till exempel vara att nationer själva bestämmer i frågor som arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringsfrågor, jakt och fiske, skogsbruk och familjepolitik. Frågor om handel, migration och rättsbekämpning ska hanteras gemensamt. Ett väl fungerande EU sköter de frågor som passar på den nivån och håller fingrarna borta från sådant länder klarar själva.

Kristdemokrati var viktigt i Europas uppbyggnad och är viktigt idag, av precis samma skäl.