Kriser kräver samarbete och tydliga roller och ansvar

En nations ledarskap behöver bygga på att samla och kraftsamla, inte på att splittra, skriver bland andra Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
En nations ledarskap behöver bygga på att samla och kraftsamla, inte på att splittra, skriver bland andra Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samverkan och tillit mellan region, kommun och stat är en nyckel till framgång.

Debatt 18 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dygn kämpar 1,2 miljoner anställda i välfärden med att vårda sjuka, bekämpa smittspridning och hantera konsekvenserna av pandemin. Även om vi lärde oss mycket under våren så är utmaningen fortsatt stor.

Regioner och kommuner har ansvaret för välfärden lokalt och regionalt. Oavsett om det pågår en kris eller inte. Vi har också att hantera konsekvenserna av den strategi som beslutats nationellt.

En nations ledarskap behöver bygga på att samla och kraftsamla, inte på att splittra.

Alla vi som har ansvar behöver ta vår del av ansvaret och vara tydliga i det. Staten måste sätta tydliga spelregler, skapa stabila planeringsförutsättningar och undanröja försvårande hinder. Att upprätthålla ansvarsprincipen är central.

Samverkan och tillit mellan region, kommun och stat är en nyckel till framgång. Tilliten brister tyvärr i dag. Men det får inte drabba medborgarna.

Därmed inte sagt att allt är perfekt. Kommuner och regioner duckar inte för kritik. Men lösningen är inte att gå från lokal demokrati till centralism, från att medborgarna har insyn och närhet till sina politiker.

Nu gäller det att vi utvärderar nogsamt, drar lärdomar av krisen och hittar träffsäkra lösningar på gemensamma utmaningar.

Möjligheten att agera snabbt och resolut är viktig i en samhällskris. Den regionala och lokala nivån tog tidigt egna beslut för att minska smittspridningen, och upplevde i vissa fall ett bristande stöd från regeringen och myndigheter.

När staten har agerat snabbt och resolut, och dessutom i tät dialog och samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regionerna och kommunerna, så har det gett resultat. Sena eller uteblivna beslut liksom långdragna processer har däremot skapat svårigheter i stället för möjligheter.

Det har bland annat handlat om sena beslut om besöksförbud i äldreomsorgen, om att regionerna fick anpassa sig till Folkhälsomyndighetens kommunikationsplan för att få införa lokala allmänna råd, och om en långdragen process för att Socialstyrelsen skulle få stödet till kommunerna på plats när det gäller tillgången till skyddsutrustning under våren.

En sak kan vi med säkerhet veta: vi kommer att möta nya kriser.

Oavsett vilken kris kommer den att kräva både samarbete och tydliga roller och ansvar. Det är samverkan där var part tar sitt ansvar och kraftsamlar som är nyckeln till goda resultat.

Där är SKR redo att ta vår del av ansvaret.

Ämnen du kan följa