Koppar duger inte för att kapsla in använt kärnbränsle

Vi kräver att regeringen avslår SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Debatt 11 juli 2020 12:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Koppar är inte ett bra material för att kapsla in använt kärnbränsle.

Det menar flera oberoende forskare.

Svenska myndigheter varnas för att använda koppar för att innesluta det använda svenska kärnbränslet.

I 50 år har SKB (Svensk kärnbränslehantering) arbetat för att på ett säkert sätt kunna ta hand om det avfall som de svenska kärnkraftverken producerar. Avfallet ska förvaras säkert i minst 100 000 år.

Den teknik som SKB valt bygger på att bränslestavarna kapslas in i koppar. En viktig del i arbetet har varit att testa vilken motståndskraft kopparkapslarna har mot korrosion. Det vill säga att de inte fräts sönder.

Det så kallade LOT-experimentet (Long Term Test of Buffer Material) har pågått i drygt 20 år.

För en tid sedan tog SKB upp två försökspaket som legat uppvärmda cirka 500 meter ner i berget i Äspölaboratoriet i Oskarshamn. På ett av försökspaketen konstaterades oväntat mycket korrosion.

Vi anser att SKB inte kunnat visa att koppar är ett tillräckligt bra material för att kapsla in det använda kärnbränslet.

Vi menar därför att regeringen, med nuvarande underlag, inte kan godkänna slutförvaret av använt kärnbränsle i Forsmark.

Den långsiktiga säkerheten äventyras för flera länder i Östersjöregionen.

Vi anser också att oberoende experter ska vara delaktiga SKB:s fortsatta forskningsarbete när det gäller kopparkorrosion.

Vi kräver att regeringen avslår SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Ämnen du kan följa