Kontrollera avloppen, för badvattnets skull

En fjärdedel av alla små avlopp är enligt Havs- och vattenmyndigheten olagliga eftersom de saknar rening efter trekammarbrunnen.

Många sjöar och vattendrag lider av föroreningar från undermåliga enskilda avlopp.

Många sjöar och vattendrag lider av föroreningar från undermåliga enskilda avlopp.

Foto: Audun Braastad/NTB scanpix/TT

Debatt2020-07-12 12:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När fler svenskar det här året semestrar hemma ökar belastningen på dåliga avlopp.

Sjöar och badvikar riskerar att drabbas av övergödning och bidra till smittspridning.

För att skydda våra badvatten bör det bli obligatoriskt att besikta enskilda avlopp.

Badsjöar och vattendrag är svensk sommar.

Inget känns mer semester än att svalka sig i en skogssjö eller höra vågskvalpet mot ett båtskrov i en lugn skärgårdsvik.

Men många sjöar och vattendrag lider av föroreningar från undermåliga enskilda avlopp.

I år, när de flesta svenskar semestrar i Sverige, på grund av coronapandemin, ökar trycket på sådana avlopp. Då riskerar badsugna västerbottningar att mötas av en övergödd sörja i stället för rena badvatten.

Under senare år har övergödningen lett till allt kraftigare algblomning, särskilt under högsommaren. Orenat avloppsvatten, från dåligt fungerande små avlopp, är en bidragande orsak till övergödningen.

En fjärdedel av alla små avlopp är enligt Havs- och vattenmyndigheten olagliga eftersom de saknar rening efter trekammarbrunnen. I Västerbotten skulle det motsvara 8 200 avlopp som inte uppfyller lagens krav på rening.

Alla dessa dåliga avlopp har en tydlig påverkan på miljön, särskilt i närområdet.

Väl fungerande avlopp är en förutsättning för att smittoämnen inte ska förorena grannens dricksvattenbrunn, och för att badviken ska förbli badbar. Fastighetsägaren, grannarna och allmänheten har alla ett intresse i att de enskilda avloppen fungerar som de ska och renar vattnet effektivt.

För två år sedan lade en statlig utredning fram ett förslag om avloppsdeklarationer.

Deklarationen innebär att alla som har ett avlopp, som inte är kopplat till kommunens reningsverk, ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år.

Principen är densamma som att våra bilar regelbundet måste besiktas för att vara säkra på vägarna. Avloppsdeklarationer skulle ge fastighetsägare ett kvitto på den egna anläggningens status och bidra till fler välfungerande avlopp.

Nu ligger bollen hos regeringen. Med avloppsdeklarationer får småhusägarna förutsättningar att ta ansvar för sina avlopp.

Annars riskerar förorenade badvatten att förstöra semestern under många år framöver.