Vi behöver personal till den könsbekräftande vården

Miljöpartiet vill säkra den könsbekräftande vården. I Västerbotten vet vi hur, och tar på så sätt ett nationellt ansvar för Sveriges transpersoner och ickebinära.

Allt fler till andra länder och betalar stora summor för könsbekräftande vård, en vård som dels borde vara en rättighet och dels är långt ifrån lika säker som i Sverige, menar Ulrika Westerlund (MP), riksdagskandidat och sakkunnig i HBTQI-frågor.

Allt fler till andra länder och betalar stora summor för könsbekräftande vård, en vård som dels borde vara en rättighet och dels är långt ifrån lika säker som i Sverige, menar Ulrika Westerlund (MP), riksdagskandidat och sakkunnig i HBTQI-frågor.

Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Debatt2022-06-21 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Möjligheten till könsbekräftande vård ser vi i Miljöpartiet som en mänsklig rättighet. I mer än fyrtio år har professionen i Västerbotten arbetat med och gett vård till personer med könsdysfori. 

Tack vare eldsjälar har gedigen kompetens byggts på området, men bemanningen räcker inte längre till. 

År 2012 hade KIM-mottagningen i Umeå 8 remisser. I dag har mottagningen samma bemanning, trots att det är 700 patienter som befinner sig i bedömning, behandling, inte sällan livslång. Samt 200 personer i kö. 

KIM - könsidentitetsmottagningen på NUS - är idag den enda mottagningen norr om Uppsala som tar emot transpersoner som vill påbörja utredning för bedömning, diagnos och könsbekräftande behandling. 

Upptagningsområdet för mottagningen är de fyra nordligaste länen, men tar emot patienter från hela landet både på remiss och eget vårdval. 

Det pågår en utredning om att göra den här vården till nationell högspecialiserad vård, och vi ser det högst prioriterat att få ha kvar mottagningen i norra Sverige.  

En fungerande mottagning i norr kommer att innebära en trygghet för transpersoner i hela Sverige då vi är smärtsamt medvetna om hur långa väntetiderna är och bristerna i psykolog- och läkarbemanning ser ut i södra Sverige. 

Istället söker sig allt fler till andra länder och betalar stora summor för könsbekräftande vård, en vård som dels borde vara en rättighet och dels är långt ifrån lika säker som i Sverige.

Att öka bemanningen är en kvalitetssäkring då processen i sig får innehålla mer tid. Det ger möjlighet till tätare träffar, fler gruppträffar, närståendesamtal och barnsamtal. Ju mer genomarbetad behandling desto mindre risk för felbedömning och så kallade "ångrare".

Miljöpartiet i Västerbotten går till val på att säkra KIM-mottagningen som en viktig del av transvården i norra Sverige, och i ett vidare perspektiv viktig för hela Sverige.

Nära vård innebär för oss i Miljöpartiet en nära vård för alla. Miljöpartiet i Västerbotten vill säkra:

– Specialistläkarkompetens på både kort och lång sikt med minst heltid.

– Dubblerad bemanning för psykolog och kurator.
 

Emma Hult (MP), riksdagsledamot och HBTQI-politisk talesperson

Ulrika Westerlund (MP), riksdagskandidat och sakkunnig i HBTQI-frågor

Emma Lindqvist (MP), regionråd Västerbotten