Om elpriser och regionalpolitik

Den nytillträdda högerregeringen har beslutat att ge elstöd i form av högkostnadsskydd åt de två sydligaste elområdena i Sverige. En kontraproduktiv åtgärd om man vill sänka elkonsumtionen, och en åtgärd som främst bidrar till de rikas energislöseri.

Debatt 4 januari 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack vare eller på grund av de höga elpriserna hade förbrukningen minskat med 17 % från september 2021 till september 2022.

Medan många i södra Sverige, både fattig och rik, upplever elpriserna som orättvisa, där de rika skriker högst, tycker vi i norr att äntligen får landsändan som producerar elen lite fördelar. Vi som dessutom betalar de högsta kommunalskatterna och har den sämsta servicen.

Om vi tittar på kommunalskatterna så är 9 av de 10 kommuner som betalar högst kommunalskatt Norrlandskommuner. Dessutom betalar alla norrlandskommuner, så när som på två, mer än en procentenhet mer i kommunalskatt än snittet i riket. Förutom högre kommunalskatter, som slår hårdast mot de fattiga, är matpriserna något högre i norr och den allmänna servicen ofta sämre. Däremot är boendet i allmänhet billigare här.

När de rika i Skåne sätter stopp för att bygga ut förnyelsebar energi för att priset på deras lyxvillor kan hotas är det säkert många här uppe i norr som tänker ”rätt åt dom” när det marknadsstyrda elpriset skenar i södra Sverige.

Men som kommunister inser vi naturligtvis att klassbröder och systrar, och även vissa företag, i södra delen av landet drabbas när marknadskrafterna får fritt spelrum. Faktum är ju att avregleringen och EU-anpassningen är huvudskälen till de horribla elpriserna.

Nu när elpriserna hamnat i fokus är tiden mogen för att lyfta regionalpolitiken, där ett givet krav måste vara att de rikedomar som produceras här i norr måste komma regionerna här i norr till del. Den norra landsändan har utnyttjats och utnyttjas som råvaruleverantör från basnäringarna skogen, malmen och vattenkraften. Och nu byggs också flest vindkraftverk här.

Vinsterna från dessa basnäringar har alltför lite kommit vår landsända till del, bland annat för att de stora bolagen från dessa grenar har huvudkontor i Stockholm och skatteintäkterna hamnar där.

Det är hög tid att vi höjer rösten och kräver att vinsterna från basnäringarna ska komma vår landsända till del.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa