Kommunerna behöver öka inköpen från näringslivet

De offentliga inköpen spelar en stor roll för många företag, föreningar och stiftelser.

Debatt 19 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakrisen har påverkat många företag i Norrbotten.

De har minskat sin produktion/försäljningsvolym, sina investeringar och antalet anställda.

I Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger de svarande företagen att de minskat sin produktion/försäljningsvolym med 52 procent jämfört med för sex månader sedan.

Nu behöver länets kommuner låta fler företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till den kommunala verksamheten.

Varje år uppgår värdet av offentlig upphandling i landets kommuner till drygt 500 miljarder kronor. De offentliga inköpen spelar därmed en stor roll för många företag, föreningar och stiftelser.

När en kommun väljer att upphandla en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden växer för näringslivet. När kommunerna låter fler aktörer vara med och konkurrera skapas bättre förutsättningar för att använda skattemedlen mer effektivt.

Och det är avgörande för att upprätthålla förtroendet för offentlig sektor och säkerställa att den verksamhet invånarna finansierar levererar högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Alla vinner på en fungerande konkurrens.

Experter menar att kommuner kan spara 5–15 procent genom smartare affärer och genom att arbeta mer strategiskt med inköp. Det kan handla om många miljoner som skulle kunna användas mer effektivt.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en granskning av hur stor del av kommunernas verksamhet som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan Norrbottens kommuner.

2019 upphandlades exempelvis drygt elva procent av den kommunala verksamheten i Boden, men endast fem procent i Arjeplog. I majoriteten av kommunerna har andelen ökat sedan 2002, men om man jämför med andra delar av landet är skillnaderna stora.

I en tid när många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar bör den första åtgärden vara att göra effektiva affärer, inte att dra ner på samhällsservice eller höja kommunalskatten.

Nu är ett bra tillfälle att genomlysa den kommunala verksamheten, arbeta strategiskt och öka de offentliga inköpen.

Låt så många som möjligt vara med och sänka kostnaden och öka kvaliteten. Det vinner alla på; kämpande företag men också kommunernas skattebetalare.


Ämnen du kan följa