Kommunen borde ta samefrågan på större allvar

Skellefteå kommun behöver kunna säkerställa att kraven för samiskt förvaltningsområde uppfylls.

"Vi har inte råd att vänta och låta värdefull tid gå till spillo! Jag menar därför att det är dags att tillse att strategier för att säkra språk, kultur och kulturkompetens kommer på plats inom alla berörda verksamheter..."

"Vi har inte råd att vänta och låta värdefull tid gå till spillo! Jag menar därför att det är dags att tillse att strategier för att säkra språk, kultur och kulturkompetens kommer på plats inom alla berörda verksamheter..."

Foto: Vegard Grøtt

Debatt2023-04-04 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommun gjorde en första ansökan om att bli samiskt förvaltningsområde för lite mer än ett år sedan, med målsättningen att vara godkända till 2023. Ansökan avslogs av regeringen den 22/12, då det visat sig att beslut om ansökan tagits i fel instans – nämligen i kommunstyrelsen och inte i fullmäktige. Ärendet lyftes därför i kommunfullmäktige den 31/1. Där klubbades beslutet igenom, tyvärr med ytterligare fördröjning som följd.

På Sametingets hemsida står att läsa: ”Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har samer rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska. Samer har rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området.” Det har beskrivits från kommunens sida att det finns en medvetenhet om utmaningen i att hitta personal till sina verksamheter, för att kunna möta upp de krav som kommer med att ingå i ett samiskt förvaltningsområde. 

I två interpellationer, ställda av undertecknad i kommunfullmäktige 21/3, till för- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) samt socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) efterfrågades därför strategier för att leva upp till kraven kopplade till förvaltningsområdet. 

Svaret jag fick bestod i att beslut om att ansöka togs i januari i år och därför har arbetet inte påbörjats. Arbetet ska påbörjas när kommunens ansökan är godkänd. 

Den inställningen känns märklig både utifrån att avsikten från början tydligt var att vara godkända till 2023 och de problem med kompetensförsörjning som kommunen beskriver. 

Uppdraget borde således under handläggningstiden varit att: 

1. Säkerställa tillgång till personal som talar samiska.

2. Utbilda befintliga medarbetare inom kundtjänst, förskola/skola och äldreomsorg i samisk kulturkompetens. 

Vi har inte råd att vänta och låta värdefull tid gå till spillo! Jag menar därför att det är dags att tillse att strategier för att säkra språk, kultur och kulturkompetens kommer på plats inom alla berörda verksamheter, så att Skellefteå kan stå redo att uppfylla de krav som ställs när kommunen väl godkänns som samiskt förvaltningsområde. 

Det är också dags att den styrande majoriteten tar uppdraget på större allvar än vad den gör idag och inte fortsatt skjuter denna fråga på framtiden!