Hör upp alla politiker som är valbara på riksdagslistan

Nu är ni säkert fullt upptagna med att staka ut vilka frågor som är viktigast att driva i valet.

Klimatomställningen är i allra högsta grad en facklig fråga, menar bland andra Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Klimatomställningen är i allra högsta grad en facklig fråga, menar bland andra Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Foto: Press

Debatt2022-06-16 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Låt oss berätta om en av de viktigaste frågorna för Unionens 12 700 yrkesverksamma- och egenföretagarmedlemmar i Västerbottens län. Industrin måste ställa om och transporterna kraftigt minska sin klimatpåverkan för att vi ska nå klimatmålen. 

Svensk industri är långt framme i sitt hållbarhetsarbete och det ger oss konkurrensfördelar på global nivå. 

Men, med denna gröna omställning av industrin följer även en kompetensomställning för långsiktigt hållbara jobb. Det är först när de här två samspelar som vi kan lyckas med såväl klimatmål som fortsatt stark konkurrenskraft.

Industrins gröna omställning ställer krav på produkter, processer och affärsmodeller med lägre miljö- och klimatpåverkan vilket påverkar både investeringar och kompetenskraven. 

Klimatomställningen är i allra högsta grad en facklig fråga.

Vissa jobb kommer att försvinna, andra att förändras, samtidigt som det skapas nya arbetstillfällen. Med den här omställningen följer nya krav på och behov av kompetens. Framtidens kompetensomställning är även en grön omställning.

Arbetsmarknadens parter i form av PTK, LO och Svenskt Näringsliv har tagit sitt ansvar och gemensamt kommit fram till kanske den största förändringen på svensk arbetsmarknad på 40 år.

Det är här ni politiker har en avgörande roll att spela. Nu är det er tur att fatta de nödvändiga besluten för att trygghetsöverenskommelsen ska kunna nå sin fulla potential.

Idag sitter inte nödvändigtvis individens anställningstrygghet i antalet arbetade år. Nu är kompetensen din trygghet på arbetsmarknaden. 

Men rätt kompetens tryggar även de svenska företagens möjlighet till utveckling, innovation och inte minst den nödvändiga och konkurrensmässigt fördelaktiga gröna omställningen.

En färsk undersökning som Unionen har låtit Novus göra visar att av dem som vill kompetensutveckla sig vill majoriteten läsa på högskola och universitet. För att det ska bli möjligt och rimligt krävs ett antal förändringar.

Fler korta kurser på högskolor och universitet
Antalet korta kurser har minskat de senaste 15 åren, Kurser som efterfrågas av yrkesverksamma. Högskolornas utbildningsutbud måste anpassa efter personer som befinner sig mitt i arbetslivet.

Resurser för validering
Genom att tillgodoräkna sig kunskaper förvärvade i arbetslivet går det att korta ner utbildningstiden. Men det kräver att de blivande studenterna får hjälp med validering. 

Det är ett arbete som lärosätena idag inte får ersättning för vilket gör att arbetet prioriteras ner. Ingen ska behöva plugga kunskap de redan har.

Högskolans resursfördelningssystem behöver förändras
Idag styr resursfördelningssystemet i huvudsak mot längre programutbildningar för yngre studenter. Lärosäten får mindre ersättning för yrkesverksamma som läser kortare kurser. 

Det behövs en långsiktig finansiering för att skapa ett kursutbud för arbetsmarknadens behov.

Nu behöver ni politiker fatta de viktiga besluten som möjliggör den nödvändiga gröna kompetensomställningen för såväl individ som näringsliv. 

Sverige behöver den för att fortsatt stå sig stark som kunskapsnation med konkurrenskraftiga företag och för att kunna fortsätta gå i bräschen för den livsviktiga klimatomställningen.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen 

Andreas Bengtsson, regionordförande Unionen Västerbotten