Klimathotet ska mötas med hållbara investeringar

För att kunna möta framtidens behov vill socialdemokraterna inrätta en ny utbildningsform för kompetensutveckling.

Debatt 26 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför partikongressen i november kommer Socialdemokraterna i Västerbotten – tillsammans med andra distrikt från norra Sverige – att skriva en motion om hur framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden kan säkras.

Redan i dag är arbetsmarknadens behov av personal och kompetens stor. Den prognosen ser ut att hålla i sig.

Vi står också inför ett klimathot. Vi socialdemokrater backar inte för att möta det hotet med hållbara investeringar som tar oss ur krisen.

Vår ingång är att omställningen måste göras rättvist. Ska vi klara klimatomställningen behövs det investeringar inom flera områden. Inte minst i ny kompetens så att det finns personer med rätt utbildning som kan ta de nya jobb som växer fram.

I norra Sverige är dessa investeringar viktiga. För att kunna möta behoven vill vi socialdemokrater att en ny utbildningsform för kompetensutveckling – under anställning – införs där risken delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och samhälle.

Sverige har satt målet att vi ska vara klimatneutrala 2045. Vi socialdemokrater vill se ett sysselsättningsmål kopplat till utsläppsmålet.

För att säkra kompetensförsörjningen, inom bland annat denna framväxande bransch, måste vi säkerställa att utbildning kan ges på distans, eller i glesbefolkade orter, för att människor ska kunna bo kvar samtidigt som de utbildar sig.

Vi vill se en organisation för arbetsmarknadspolitiken, vuxenutbildningen och gymnasieskolan, som utgörs av ett sammanhållet system som kan ta ansvar och planera utifrån lokala behov.

Vi tror också på ett system för studiemedelsavskrivningar för att attrahera inflyttning till norra Sveriges mer glesbefolkade områden.

Pandemiåret 2020 har visat att den digitalisering som ägt rum ställt gamla synsätt och sanningar på ända.

Uppfattningen om hur vi jobbar, var vi jobbar och när vi jobbar har för många yrkesgrupper förändrats.

Det ger en möjlighet att tänka nytt i hur arbete generellt ska organiseras. Fler arbetstillfällen kan flyttas från kontor i storstäderna ut i landet – oavsett placering av huvudsäte.

Klimatomställningen är avgörande för vår framtid. Ska vi lyckas krävs aktiva investeringar i såväl hållbara lösningar som kompetensutveckling. Så skapar vi verklig förändring och hopp om en ljusare framtid – för oss och våra barn.


Ämnen du kan följa