Kärnvapnen står färdiga för att utplåna mänskligheten

Absurda summor läggs på militär upprustning. 1 822 miljarder dollar investerades globalt 2018.

Debatt 4 oktober 2020 14:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljontals människor världen över har börjat reagera mot att deras framtid är hotad på många fronter.

I vårt inlägg vill vi belysa freds- och miljöfrågan.

Ett ökat antal klimatflyktingar och begränsade resurser ökar risken för konflikter.

Vissa politiska ledare väljer att rusta för krig och satsar miljarder på vapen och militär. Detta alltmedan FN:s globala mål uppmanar världens länder att verka för fredliga, inkluderande samhällen samt hållbar energi.

I Sverige får Försvarsmakten ungefär fem gånger mer än åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna.

Utan krav på styrning eller redovisning av sin klimat­påverkan.

Enbart försvarets utsläpp för inrikes transporter motsvarar en tredjedel av det svenska inrikesflyget, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

Absurda summor läggs på militär upprustning. 1 822 miljarder dollar investerades globalt 2018.

Världens militära utgifter fortsätter att öka. Varje timme investerar väldens kärnvapenländer mer på att modernisera befintliga arsenaler än FN:s årliga budget för kärnvapennedrustning.

Kärnvapnen står färdiga för att utplåna mänskligheten. Behovet av omställning är akut. Vi citerar FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon: ”Världen är överbeväpnad och freden underfinansierad.”

Vad gör våra svenska politiker?

56 före detta politiker i Nato-allierade länder har skrivit ett öppet brev till sina nuvarande ledare och uppmanat dem att skriva under FN:s förbud mot kärnvapen. Sverige har ännu inte undertecknat.

Kärnkraftsindustrin, uppbackad av vissa politiker, propagerar för ny och utbyggd kärnkraft. Och därmed fortsatt spridning av uran och andra miljöfarliga ämnen från gruvbrytning, anrikning, reaktordrift, avfallshantering och kärnkraftsolyckor.

Detta trots att alternativen byggs mycket snabbare, billigare och är mindre farliga för människor och miljö.

Kärnkraften är inte utsläppsfri. I ett livstidsperspektiv är växthusgasutsläppen från svensk kärnkraft lika stora som de från allt årligt svenskt flyg, in- och utrikes.

Kärnkraft har så höga kostnader att det nu bara är militära skäl som kan få den ”lönsam”.

Den tar årtionden att bygga. Våra utsläpp måste börja minska redan nu. Den tar ännu längre tid att riva och ingen vet ännu hur avfallet ska säkras i 100 000 år. Riskerna för obegripligt stora katastrofer ökar ju mer man förlänger brukstiden.

Kärnkraften måste helt enkelt avvecklas så snabbt som möjligt.

Det är dags att våra makthavare tar miljöfrågorna på allvar. Det gäller politiker och företagsledare på alla nivåer.

Men även vi kan påverka utvecklingen genom att handla hållbart, tala om för politiker vad vi tycker och välja kloka politiker.


Ämnen du kan följa