Kampen mot droger är en kamp för trygghet

Tidningen Megafonen har i en artikelserie beskrivit ett växande problem med droger i vårt samhälle. Detta är en olycklig utveckling. Växande problem med droger är tätt kopplat till ökad otrygghet och brottslighet. Därför har Moderaterna under ett antal år adresserat den utveckling som vi sett i Skellefteå med olika förslag.

"Det är väl dokumenterat handeln med narkotika är en rot till kriminalitet och otrygghet. Narkotikahandeln göder de kriminella nätverken och många uppmärksammade våldsbrott i Skellefteå kan kopplas till droger."

"Det är väl dokumenterat handeln med narkotika är en rot till kriminalitet och otrygghet. Narkotikahandeln göder de kriminella nätverken och många uppmärksammade våldsbrott i Skellefteå kan kopplas till droger."

Foto: Erlend Aas/TT

Debatt2023-05-11 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommuns senaste ungdoms- och drogvaneundersökning visar att otryggheten i Skellefteå ökar till historiskt höga nivåer. Nästan hälften av tjejerna känner sig ofta eller alltid otrygga i centrala Skellefteå på kvällstid. Så få som 10 procent känner sig alltid helt trygga. Det är inte bara en dyster läsning utan alarmerande uppgifter och en utveckling som vi moderater inte kan acceptera.  

Varningsklockorna borde vid det här laget ringa hos den styrande majoriteten i Skellefteå. Men Socialdemokraterna har trots den ökande otryggheten inte kommit med några konkreta förslag på åtgärder. Att låta problemen fortgå och otryggheten öka är inte ansvarsfull politik.

Det är väl dokumenterat handeln med narkotika är en rot till kriminalitet och otrygghet. Narkotikahandeln göder de kriminella nätverken och många uppmärksammade våldsbrott i Skellefteå kan kopplas till droger. Ett annat exempel är hur öppen narkotikahandel mitt i centrala Skellefteå skapar en otrygg miljö och en rekrytering av ungdomar i tidiga åldrar.

I Skellefteå lägger Moderaterna nu ytterligare skarpa förslag för att möta en dyster utveckling. Vi vill utöka socialtjänstens fältverksamhet med särskild inriktning mot unga vuxna upp till 25 år. Idag är målgruppen 13–20 år. För att klara det uppdraget behöver verksamheten också förstärkas med ytterligare personella resurser. 

Socialtjänstens fältverksamhet är kommunens yttersta linje i det drogförebyggande arbetet. Verksamheten är också viktig ur ett trygghetsskapande perspektiv. Erfarenheten är att kriminella ofta rekryterar inom gruppen unga vuxna för att nå vidare till yngre ungdomar. Det är en kedja som vi på alla sätt måste bryta.

Ur vårt perspektiv som moderater är människors trygghet en kärnuppgift för det offentliga. Samhällets utveckling ska värna den enskildes frihet och din trygghet som medborgare. Otryggheten inkräktar på människors frihet. Ungdomarna är vår framtid, och tryggheten ett mått på hur vårt samhälle mår. Moderaterna är villiga att krafttag mot drogerna i strävan efter ett tryggare Skellefteå.