Kampen går vidare tills vi lever fullkomligt jämställt

Kvinnor och män väljer yrke baserat på samhällets normer och lönegapet mellan könen är skrämmande stort.

Debatt 22 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Men det räcker inte, för Sverige är inte jämställt.

Som feministiskt parti kommer Miljöpartiet att fortsätta kämpa för jämställdheten tills vi lever i ett jämställt samhälle.

I Västerbotten är männen bäst i Sverige på att ta ut föräldraledighet. Samtidigt är vi ett av landets mest ojämställda län. Det syns på arbetsmarknaden, på fördelningen mellan kvinnor och män i maktpositioner.

Kvinnor och män väljer yrke baserat på samhällets normer. Lönegapet mellan könen är stort.

Ojämställdheten ger sig också uttryck i en försämrad hälsa bland kvinnor. I Västerbotten är dubbelt så många kvinnor som män långtidssjukskrivna, och sex gånger fler kvinnor än män utsätts för våld från en nära bekant.

Vi bekämpar inte orättvisor genom att snällt sitta och vänta på förändring. Vi måste vara förändringen. Vi miljöpartister kommer att tjata i varje politiskt sammanhang om vad som krävs för att nå ett jämställt samhälle:

- Jämställdhet överallt

Det är viktigt att alltid tänka jämställdhet – oavsett om vi pratar sjukvård, skola eller trafik. I Region Västerbottens nyligen antagna tilläggsbudget inleder vi arbetet med detta genom den årliga budgetposten för jämställdhetsintegrering.

- Jämställda löner

För Miljöpartiet är det en självklarhet att kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete. Kvinnodominerade yrken behöver högre status och högre löner. Här kan och ska Region Västerbotten gå före. Därför har vi påbörjat arbetet för att höja statusen för undersköterskor.

- Jämställd maktfördelning

Fler män än kvinnor har maktpositioner i såväl företagsvärlden som i politiken. Det resulterar i en mansdominerad värld där män tar beslut för män. I Region Västerbotten vill vi att revisionen tydligare belyser dessa delar i våra styrdokument.

- Kvinnors ohälsa och mäns våld mot kvinnor

Kvinnor mår i allmänhet sämre än män. Det är också nästan alltid en man som utsätter en kvinna för våld. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Miljöpartiet i regeringen har fått igenom flera satsningar i det våldsförebyggande arbetet.

Men vi är inte nöjda. Vi vill fortsätta arbetet bland annat genom att se till att alla relevanta yrkesgrupper har kunskap om mäns våld mot kvinnor. MP i Västerbotten fokuserar på sjukvårdspersonal.

Så länge orättvisor kvarstår fortsätter vårt arbete.

Vi i Miljöpartiet kommer att fortsätta kämpa för jämställdheten tills vi lever fullkomligt jämställt. Det är något vi tillsammans måste jobba för varje dag.


Ämnen du kan följa