Just nu pågår en rekordstor björnjakt i Sverige

Årets björnjakt är i mångt och mycket en ren nöjesjakt med bland annat utländska troféjägare, som betalar stora belopp för att få fälla ett svenskt, fridlyst rovdjur.

Debatt 5 september 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Drygt 600 björnar får fällas. Nedskjutningen baseras på den senaste inventeringen från 2017. 

Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig kraftfullt denna omfattande jakt på ett djur som för många är synonymt med Sveriges natur. 

Tyvärr är det särintressen som styr björnjakten – och även jakten på andra rovdjur. Den svenska jägarkåren sköter inventeringen och verkställer sedan jakten. 

Sverige har på nationell nivå i princip avsagt sig ansvaret för de fridlysta rovdjuren och i stället överlåtet den till de regionala viltförvaltningsdelegationerna. I dessa dominerar jägarintressen stort.

Nedskjutningen av björnstammen går stick i stäv med EU:s vilthabitatsdirektiv. Men det struntar Sverige i. Nu är det inte bara vargarna som är satt under attack, utan även björnarna, där jaktintresset kraftigt vill sänka populationen.

Utöver licensjakten på björn pågår en omfattande skyddsjakt. Framför allt under vårvintern, när björnarna går ur idet. 

Rovdjursföreningen motsätter sig inte skyddsjakt där det kan anses nödvändigt och föreningen förstår också problemen för renskötseln inom vissa områden. Renskötseln är trängd av olika intressen, som skogsskövling, gruvbrytning och vindkraftsparker.

När det gäller skogen har faktiskt naturvårdsorganisationerna och jägarna gemensamma intressen. Skogsbolagen vill ha stora plantager, som utsätts för hårt betestryck av inte minst älgar. Därför kräver skogsbolagen hårdare avskjutning av älg. 

Men älgarna är också bytesdjur för varg och björn. Med ett annat sätt att bedriva skogsbruk skulle en större älgstam kunna tolereras och därmed fler rovdjur.

I Sverige finns ett växande intresse för viltsafari och viltturism. Med Finland som förebild försöker många enskilda turistföretag locka människor ut i vår natur för att få uppleva de stora rovdjuren. 

Hela branschen har dock väldigt svårt att verka i det fientliga klimat som styr över Sveriges natur, då man inte vet om det kommer att finnas kvar några rovdjur att titta på för gästerna.

Opinionsundersökningar visar att toleransen och intresset för de stora rovdjuren växer i Sverige. Därför är det oförsvarligt att vissa särintressen skall få styr vår rovdjurspolitik!

Göran Lundin, regionombud i Västerbotten för Svenska Rovdjursföreningen


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa