Ju fler vi blir tillsammans ju bättre är det

Enligt den senaste prognosen ökar Skellefteås befolkningsökningen med cirka 500 personer i år.
Enligt den senaste prognosen ökar Skellefteås befolkningsökningen med cirka 500 personer i år.

Det är avgörande för en kommun att få in skatteintäkter. När befolkningen ökar blir kommunens ekonomi starkare.

Debatt 22 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En varm sommardag i juli 2013 bjöd Jörns socialdemokratiska förening in till ett öppet möte.

Där väcktes frågan om hur vi får våra ungdomar att vilja stanna kvar, hur vi får utflyttade att hitta hem och hur vi får nya innevånare att vilja bo i och uppleva vår kommun.

Frågeställningen var inte ny. Men där och då kom samtalet att bli tydligt om att vi hade en till synes omöjlig uppgift framför oss. Men också att situationen måste gå att förändra.

Numera är just detta den röda tråden i arbetet med en tydlig framtidstro.

Arbetet består av stora penseldrag med många verktygslådor för attraktion och tillväxt. Men naturligtvis är det viktigaste av allt att vi har ett stort stöd hos allmänheten och näringslivet för att klara av detta arbete.

Den senaste prognosen för i år är att befolkningsökningen kan bli cirka 500 personer.

Vilket procentuellt är en högre ökning än genomsnittet för Sverige. 

Det är en prognos. Men den ger ändå en tydlig bild av den positiva trend som vi fått uppleva under de senaste åren, och att vi följer den väg som vi satt upp.

Våra återvändare och nyinflyttande beskriver också det här när de berättar om sitt val att vilja bo och leva här. Vår plats erbjuder i dag något helt annat än för bara några år sedan. Det märks allt mer och allt tydligare runt om i vår kommun.

Vår tillväxt är starkast i hela Sverige. Kommunens näringsliv har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Därtill skapas tusentals arbetstillfällen med de nya etableringarna de kommande åren.

Med en ökad befolkning kommer många positiva effekter. Inte minst för handeln, för kulturlivet och för besöksnäringen.

Det är avgörande för en kommun att få in skatteintäkter. När jobben blir fler och befolkningen ökar blir kommunens ekonomi starkare över tid.

För oss socialdemokrater så är omfattning och bredd av god välfärd för våra innevånare det viktigaste målet.

Tack vare alla goda krafter, gemenskapen och myllret av idéer möjliggörs detta.

Ämnen du kan följa