Jourhavande präst och SOS Alarm tar inte semester

Med ökad ensamhet, oro och ovisshet kommer också ett ökat behov av stöd.

Telefonsamtalen till Jourhavande präst ökade med 50 procent jämfört med fjolåret.

Telefonsamtalen till Jourhavande präst ökade med 50 procent jämfört med fjolåret.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2020-07-30 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukdom, dödsfall, sorg, arbetslöshet, ensamhet, ovisshet, besvikelser och ökat våld i nära relationer. Är några av anledningar till att oron har ökat sedan coronaviruset började spridas i vårt land. 

Under sommarsemestern uppstår ofta relationsproblem, vilket har märks redan nu under coronavårens olika påfrestningar på familjelivet.

Under våren behövde telefontiderna utökas för Jourhavande präster, för att behovet av samtalsstöd blev större. Den färska halvårsstatistiken visar att telefonsamtalen ökade med nära 50 procent under mars till juni månad jämfört med samma period förra året. Medan samtalen i chatten har fördubblats. 

Det har gjorts olika undersökningar om svenskarnas känslor och psykiska mående i den pågående krisen och nu märks en minskad oro eftersom att sommaren har en positiv inverkan på många av oss. 

Men det råder fortfarande ett allvarligt läge där vi behöver hålla fysisk distans och en utbredd oro finns fortfarande i vårt samhälle. Som innebär att äldre känner sig otrygga i offentliga miljöer, många är osäkra på hur sociala aktiviteter ska begränsas och vi tittar uppfordrande på den som råkar hosta i närheten.

Svenska kyrkans Sifo-undersökning visade i juni bland annat att den yngre generationerna är mer oroliga än de äldre för att en närstående ska bli smittade och sjuka. 

Det blir ett blir ett orosmoment att inte veta när den här situationen ska ta slut och att inte kunna träffa vissa personer under sommaren. Dessutom känner sig var fjärde person mer ensam i dag än när pandemin startade. 

Med ökad ensamhet, oro och ovisshet kommer också ett ökat behov av stöd. Livräddning handlar inte bara om blåljusutryckningar, det handlar också i hög grad – om medmänsklighet. 

Redan i januari märktes ett större behov av samtalsstöd, som kan ha berott på de aktuella klimatfrågorna. Sedan dess har trycket ökat betydligt.

Jourhavande präster finns för alla: du som inte känner någon mening med livet, du som behöver höra en mänsklig röst eller du som sörjer. Vi nås dels per telefon via nödnumret 112, dels via chatt och via digitalt brev. Under kvällarna och nätterna möter vi varje år tiotusentals människor i akut själavård. På dagtid går det att nå präster och diakoner i alla Svenska kyrkans församlingar över hela landet.

Det kostar inget att ringa, chatta eller skriva ett digitalt brev. Du skriver och pratar om det som är viktigt för dig, båda parter är anonyma och inget förs vidare.

Jourhavande präster och SOS Alarm tar aldrig semester.