Jämställt för alla hela tiden och överallt

Idag är det många som höjer rösten för ett jämställt samhälle. Det är bra. Men, jämställdhet är en aktuell fråga hela året.

Debatt 8 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dag inskränks flickors och kvinnors rättigheter. Ojämställdheten och ofriheten märks överallt - i plånboken, i familjelivet, på arbetet och i vården. Även pojkars och mäns liv försämras av begränsande könsnormer. Liberalerna går till val på en heltäckande jämställdhetspolitik som innebär mer frihet för alla. 

 Stoppa mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Vi vill satsa på det förebyggande arbetet för att se till att det första slaget aldrig sker. Det behövs också straffskärpningar som säkerställer att det är förövarens frihet som begränsas, inte offrets. Förbättra kvinnojourernas villkor. 

Allt börjar med en bra skola. Ett jämställt samhälle börjar med en trygg förskola och skola där flickor och pojkar möts av samma förväntningar och aldrig begränsas av sitt kön. Lärarna måste ges bättre förutsättningar för att förmedla kunskap och skapa studiero.

I Sverige ska jämställdheten gälla alla. Jobb och egenmakt ska vara en självklarhet även för utrikesfödda kvinnor. Vi vill se en snabbare väg in i det svenska språket genom språkkrav och språkstöd. Hedersrelaterat våld och förtryck ska förpassas till historiens sophög. 

Föräldraskapet ska inte vara en kvinnofälla. Vi föreslår en ny och modern föräldraförsäkring så att familjeliv och yrkeskarriär kan kombineras på jämställda villkor. De öronmärkta pappamånaderna ska gälla alla, även de som ännu inte har arbetat i Sverige. 

Kvinnor och män ska ha lika bra vård. Sjukdomar som främst drabbar kvinnor ska självklart ges samma prioritet och resurser som andra sjukdomar. Aborträtten ska utvecklas och rätten till abort skrivas in i grundlagen.

För att jämställdheten ska gälla alla, hela tiden och överallt behövs förändring på riktigt. Liberala feminister har löst jämställdhetsproblem i flera hundra år - och vi ger oss inte förrän flickor och pojkar, män och kvinnor kan åtnjuta sina fri- och rättigheter på lika villkor. Liberalerna och Liberala Kvinnor kommer alltid att vara garanten för att jämställdhet är viktigt alla dagar på året. För jämställdhet är frihet! 

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor 

Maria Lindvall, ordförande Liberala Kvinnor Västerbotten

Christina Soldan, vice ordf. Liberala Kvinnor Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa