Jämställdhet varje dag är det som förändrar

Ska vi förändra normer, värderingar och verklighet så ska årets alla dagar innehålla arbete för jämställdhet.

Debatt 8 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Internationella kvinnodagen firas över hela världen.

Den 8 mars firas också i FN. I många länder är det en nationell helgdag.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår och förändras.

Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, i regioner, i myndigheter, i företag, i föreningar och i andra organisationer.

Den svenska jämställdhetspolitiken har sex delmål:

- En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

- Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

- Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

- Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Hur ser det då ut?

Mycket har hänt, men mycket återstår.

Jämställdhet kan beskrivas med siffror och statistik. Där ser man tydligt hur utvecklingen är och har varit.

Men jämställdhet handlar inte bara om det.

Jämställdhet handlar också om normer och värderingar.

I jämställdhetsarbetet är det viktigt att både män och kvinnor deltar.

Den 8 mars är en viktig dag. Men ska vi förändra normer, värderingar och verklighet så ska årets alla dagar innehålla arbete för jämställdhet.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Snålblåst snarare än medvind för Kristersson

Snålblåst snarare än medvind för Kristersson

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Låt fler uppleva babylycka

Låt fler uppleva babylycka

Norran listar: Kommunens stöd till partierna i Skellefteå – det gjorde de för pengarna • Utvecklar idéer • Lägger i fonder

Norran listar: Kommunens stöd till partierna i Skellefteå – det gjorde de för pengarna • Utvecklar idéer • Lägger i fonder

Ledare: Pehrsons passion kan rädda L

Pehrsons passion kan rädda L

Insändare: Dagens Ryssland bara en skugga av forna Sovjetunionen

Dagens Ryssland bara en skugga av forna Sovjetunionen