Jämställdhet måste finnas med varje dag

”Jämställdhetsperspektivet måste finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.”
”Jämställdhetsperspektivet måste finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.”

Den internationella kvinnodagen den 8 mars firas över hela världen. Datumet firas också i FN och i många länder är det en nationell helgdag.

Debatt 8 mars 2023 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår och förändras. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Den svenska jämställdhetspolitiken har sex delmål:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

•Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Hur ser det då ut? Mycket har hänt men mycket återstår. Jämställdhet kan beskrivas med siffror och statistik. Där ser man tydligt hur utvecklingen är och har varit men jämställdhet handlar inte bara om det. Jämställdhet handlar också om normer och värderingar. I jämställdhetsarbetet är det viktigt att både män och kvinnor deltar. Den 8 mars är en viktig dag men ska vi förändra normer, värderingar och verklighet så ska årets alla dagar innehålla arbete för jämställdhet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa