Jämställdhet avgörande för återstarten av Sverige

Arbetsvillkoren och karriärmöjligheterna måste bli bättre för dem som arbetar inom vård, skola och äldreomsorg.

Debatt 16 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste redan nu börja agera för att återstarta Sverige efter coronakrisen.

Både kvinnor och män måste få bättre möjligheter att arbeta, tjäna pengar och driva företag.

Ett jämställt Sverige är ett växande Sverige.

Vi liberaler lyfter ofta kampen för trygghet och mot alla former av våld – inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Men jämställdhet handlar också om pengar och ägande.

Det är medarbetare i kvinnodominerade yrken som stått i första linjen under coronakrisen – alltsedan dag ett.

Arbetsvillkoren och karriärmöjligheterna måste bli bättre för dem som arbetar inom vård, skola och äldreomsorg.

Förutsättningarna för arbete och familjeliv ser olika ut för kvinnor och män. Det får konsekvenser. Kvinnors löner är lägre än mäns trots att kvinnor sedan länge utbildar sig mer.

I Västerbotten tjänar kvinnor drygt hälften av vad män i regionen gör. I Sverige som helhet äger män nästan dubbelt så mycket fastigheter, företag, sparkapital, värdepapper, patent, bilar, skog och mark.

Egna pengar ger frihet och egenmakt. Det är viktigt. Både för att det är rättvist och för att en förbättrad ekonomi ger kvinnor frihet och möjlighet att göra viktiga val. Till exempel att kunna lämna en destruktiv relation.

Därför vill vi liberaler se:

- En modern föräldraförsäkring som gör det möjligt att kombinera familjeliv och yrkesliv på jämställda villkor.

- Sänkt skatt på arbete så att fler får mer i plånboken. På så sätt skapas bättre förutsättningar för fler kvinnor att arbeta, spara och investera mera.

- Att offentliga arbetsgivare är förebilder genom fler karriärsteg, individuell lönesättning och stopp för ofrivillig deltid. Karriärtjänster för lärare och sjuksköterskor innebär att fler skickliga medarbetare i kvinnodominerade akademikeryrken får högre lön.

För att Sverige ska lyckas väl när världen öppnar upp efter coronapandemin måste vi bygga vidare på liberala och feministiska framgångar.

Den feministiska kampen på 2000-talet handlar om att ge män och kvinnor samma villkor att göra karriär och samtidigt ha ett familjeliv.

Vi har fortfarande långt kvar tills dess att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – det som liberal feminism handlar om.

Ämnen du kan följa