Jakten ska fortsätta att vara en folkrörelse

I ett svårt parlamentariskt läge ska det synas att Socialdemokraterna är det regeringsparti som står på jägarnas sida.

I stället för centralisering och förstatliganden vill vi socialdemokrater stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen, skriver bland andra Isak From (S), riksdagsledamot.

I stället för centralisering och förstatliganden vill vi socialdemokrater stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen, skriver bland andra Isak From (S), riksdagsledamot.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2021-02-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna står på jägarnas sida.

När det nu, efter ett regeringsbeslut, väntar förändringar kring Viltvårdsfonden är det viktigt att understryka att medlen fortsatt ska gå till jakt och viltvård. Och ingenting annat.

Vi socialdemokrater tror att det är fullt möjligt att fortsätta den fina samverkan som vi har mellan jägarkåren och myndigheter. Även om Naturvårdsverket får i uppdrag att upphandla delar av ansvaret för jakt och viltvård.

Människan har jagat djur och haft dem som en naturlig del av dieten sedan urminnes tider. Det kommer vi att fortsätta med. Både för att viltet är god och klimatsmart mat med också för att jakten fyller en viktig funktion i samhället.

Den förebygger trafikolyckor och skador för jordbruket och i skogen.

Vi socialdemokrater tycker att det nuvarande upplägget för Viltvårdsfonden – där Svenska Jägareförbundet leder delar av jakten och viltvården – har fungerat bra. Så ska det fortsätta att vara. Fast nu i en lite annan form.

Sverigedemokraterna påstår att detta innebär att jaktmotståndare skulle få stöd ur Viltvårdsfonden. Så är inte fallet. Det som sker är att Naturvårdsverket får i uppdrag att upphandla det som civilsamhället tidigare ansvarat för: trafikeftersök, klövviltsförvaltning och viltinventering.

Här har Svenska Jägareförbundet tidigare tagit ett stort och viktigt ansvar.

Vi socialdemokrater tror att det är fullt möjligt att både följa regler kring upphandling och utvärdering och ha fortsatt god samverkan mellan myndigheter och jägarkåren.

Svenska Jägareförbundet kommer i och med regeringens beslut att garanteras pengar ur Viltvårdsfonden genom ett flerårigt organisationsbidrag. Något som de länge efterfrågat. Organisationsstödet kommer att betalas ut av regeringen.

Vi socialdemokrater vill att jakten ska fortsätta vara en folkrörelse och att jaktbesluten fattas så nära de berörda som möjligt. Systemet med länsstyrelse och viltförvaltningsdelegation är någonting som vi tror på och vill bygga vidare på.

I stället för centralisering och förstatliganden, som Moderaterna och Sverigedemokraterna driver, vill vi socialdemokrater stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen.

I ett svårt parlamentariskt läge ska det synas att Socialdemokraterna är det regeringsparti som står på jägarnas sida. Pengarna ur viltfonden ska, trots att vissa delar nu ska upphandlas, även fortsättningsvis gå till jakt och viltvård.