Jakt- och fiskesamerna tycks vara dåligt uppdaterade

Vi vill att regeringen tar hänsyn till hela Sápmi och inte stannar vid odlingsgränsen och renbetesfjällen.

Debatt 18 april 2021 12:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Lars-Paul Kroiks, kandidat för Jakt- och fiskesamerna i sametingsvalet 2021, och Lars-Jonas Johanssons, kandidat för Jakt- och fiskesamerna i sametingsvalet 2021, debattartikel ”Vad hände med skogssameutredningen?”, publicerad på norran.se söndagen den 11 april 2021.

Lars-Paul Kroik och Lars-Jonas Johansson, kandidater för Jakt- och fiskesamerna i sametingsvalet 2021, är inte uppdaterade vad gäller utredningen om regeringens översyn av rennäringslagen. Trots att deras parti deltagit på sakråden.

Lars Miguel Utsi, Guovssonásti, lyfte redan på det första sakrådet (7/11 2020), dit alla Sametingspartier var inbjudna, att vi vill att regeringen tar hänsyn till hela Sápmi och att den inte stannar vid odlingsgränsen och renbetesfjällen.

Regeringen bör i stället utreda ändringar för alla samebyar utifrån gällande rättsläge, bland annat Girjasdomen och internationell urfolksrätt. Vi har även lyft att skogssamerättsutredningens förslag ska inarbetas i regeringens översyn av rennäringslagen.

Lars-Paul Kroiks och Lars-Jonas Johanssons parti lyfte inte dessa frågor i samband med mötet med regeringen i oktober.

Ett sätt att arbeta politiskt är att göra stort väsen utan sakinnehåll. Ett annat är att leverera konkreta resultat genom målinriktat arbete.

Guovssonásti kommer fortsatt att arbeta för att stärka skogssamisk kultur, skogssamiskt språk, rennäringen och andra näringar genom att lyfta konkreta förslag till regeringen arbete angående översynen av rennäringslagen.

Ämnen du kan följa