Jag tar klimatkrisen på allvar och måste agera nu

De stora floderna håller på att torka ut. Från Kina i öst till USA i väst kommer rapporterna.

Debatt 3 september 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är extrem torka i Kenya, Etiopien och Somalia leder till att över 20 miljoner människor riskerar att drabbas av svält på grund av uteblivna regnperioder enligt FN.

I Pakistan har över 30 miljoner människor drabbats när stora delar av landet står under vatten. Pakistans regering beskriver läget som en klimatkatastrof. 

Detta sker här och nu, vid 1,2 graders global uppvärmning. Om klimatarbetet inte växlas upp i Sverige, i EU och i världen, är vi påväg mot över 3 graders global uppvärmning.

Den koldioxid vi släpper ut idag, imorgon och nästa vecka stannar i atmosfären i hundratals år och gör täcket av växthusgaser runt jorden lite tjockare. Och tiden vi har kvar innan täcket av växthusgaser är så tjockt att vi kommer få en global uppvärmning över 1.5 grader, är extremt kort.

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och kräver såväl investeringar som reformer inom en lång rad områden. Det handlar om en samhällsutveckling som tar klimatkrisen på allvar. 

Vi måste agera nu. Och gör vi det, kan vi både undvika de allvarligaste riskerna av klimatförändringen och tillvaratar alla de möjligheter som klimatomställningen ger.

Jag vill:

  • Att Sverige ska nå klimatmålen och samtidigt driva på arbetet internationellt 
  • Stärka det svenska jordbruket för ökad inhemsk livsmedelsproduktion, högre krisberedskap och minskad klimatpåverkan
  • Att skogsbruket blir rustat för att hantera klimatrelaterade risker och att skogsägare får goda förutsättningar för hållbart brukande och skydd av skog.
  • Skynda på elektrifieringen av transportsektorn, utveckla förnybara drivmedel till sjöfart och flyg, rusta upp och bygga ut järnvägen samt förbättra förutsättningarna för cykling och kollektivtrafik i våra tätorter.
  • Fortsätta arbetet för den gröna industrirevolutionen. 
  • Möta de höga elpriserna med energieffektiviseringar och bygga ett robust elsystem i hela landet.
  • Säkra ett fortsatt starkt bistånd där Sverige kan stödja andra länders klimatarbete.

Samtidigt innebär vägen till ett klimatneutralt samhälle fantastiska möjligheter. Nya innovationer, högre krisberedskap, ökad inhemsk livsmedelsförsörjning och ett leveranssäkerhet energisystem. 

Enklare vardag för oss invånare och mervärden som renare luft, mindre buller och trevligare stadsmiljöer. Sverige kan bli en världsutställning för nya innovationer och hållbar samhällsutveckling.

Elin Söderberg, riksdagskandidat Miljöpartiet de gröna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa