”Jag orkar mer och blir gladare när jag har varit här”

Rubriken är ett talande citat från en av de tjejer som deltar i behandlingsmetoden ”Dans för hälsa” – ett pilotprojekt via Mariehems hälsocentral.

”Dans för hälsa” är en forskningsbaserad metod som används över hela landet för att stärka psykisk hälsa hos unga. Alla välkomnas och många som är med uttrycker att det är skönt att få en frizon utan prestation, skriver dagens debattörer.

”Dans för hälsa” är en forskningsbaserad metod som används över hela landet för att stärka psykisk hälsa hos unga. Alla välkomnas och många som är med uttrycker att det är skönt att få en frizon utan prestation, skriver dagens debattörer.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Debatt2022-06-07 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i majoriteten i Region Västerbotten (S, V och MP) menar att det är av största vikt att barn och ungdomar med psykisk ohälsa tidigt får stöd och insatser. 

Kroppsliga och emotionella symtom som huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet är vanligt hos unga människor. 

Förutom lidandet innebär det också ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik samt en stor kostnad för samhället. 

Region Västerbotten avsatte 2021 pengar till hälsocentraler i Umeå med syfte att förstärka insatserna för barn och unga. På grund av pandemin har de extra medlen inte kunnat användas fullt ut, men de projekt som genomförts är inspirerande. 

Ett av dessa, ”Dans för hälsa”, har genomförts i samarbete med Mariehems hälsocentral och Balettakademin. 

På folkhälsokonferensen med fokus på psykisk hälsa som arrangerades i Lycksele i maj berättade fysioterapeuten Elin Thelberg om projektet som startades upp i oktober 2021 med 17 tjejer i åldrarna 13–16 år.

”Dans för hälsa” är en forskningsbaserad metod som används över hela landet för att stärka psykisk hälsa hos unga. Alla välkomnas och många som är med uttrycker att det är skönt att få en frizon utan prestation. 

En del i psykisk ohälsa kan vara att fastna i negativa tankebanor och oro. Förutom dansens uppmärksamhet till rörelse, den egna kroppen och musik stärks den egna kroppskännedomen. 

Känslan av social inkludering är också en viktig del. En nationell studie visar att tjejer som deltagit ökade sin självskattade hälsa samt fick minskade somatiska och emotionella symtom.

Vi vet att den psykiska ohälsan ökar och att unga tjejer är en särskilt utsatt grupp. Att kunna erbjuda en bred palett av behandlingar vid psykisk ohälsa är otroligt viktigt och det finns inget ”one size fits all”. 

Fysisk aktivitet är en välkänd och effektiv metod för att stärka psykisk hälsa. Och dans är en hälsoekonomiskt effektiv insats med potential att nå många. En kompletterande behandling som kan göra stor skillnad med små medel. 

Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet