Investeringarna kräver fungerande infrastruktur

Färdig kommer Norrbotniabanan att ha en enorm betydelse för arbetsmarknaden i regionen, skriver bland andra Annamaria Hedlund, ordförande för Socialdemokraterna i Skellefteå.
Färdig kommer Norrbotniabanan att ha en enorm betydelse för arbetsmarknaden i regionen, skriver bland andra Annamaria Hedlund, ordförande för Socialdemokraterna i Skellefteå.

Den utveckling som sker i Norr- och Västerbotten står för framtid och utveckling. Därför måste vi våga investera i framtiden.

Debatt 12 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I norra Sverige pågår och planeras de största industriinvesteringarna i Sverige i modern tid.

Batterifabrik i Skellefteå, avancerad återvinningsanläggning hos Boliden/Rönnskär, fossilfri gruvbrytning i Malmfälten och fossilfri stålproduktioni Luleå. Vi talar om tusentals nya arbetstillfällen i övre Norrland.

Sådana etableringar kräver satsningar på väl fungerande infrastruktur. Det är förutsättningen för att kunna förverkliga drömmar om ett starkare samhälle, om byggandet av nya bostäder, om möjligheter att kunna resa och transportera gods på ett klimatsmart sätt.

Planer på att bygga Norrbotniabanan har funnits sedan 2004. Men 2007 valde den borgerliga alliansregeringen att stoppa projektet för att i stället prioritera skattesänkningar.

De tog bort Norrbotniabanan ur nationella infrastrukturplanen och sa dessutom nej till att ansöka om stöd från EU. Efter regeringsskiftet 2018 har planerna återupptagits. Nu pågår bygget av järnvägen norr om Umeå för fullt.

Den S-ledda regeringen prioriterar norra Sverige.

Vi har tillsatt en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och expansioner i Norr- och Västerbotten. Som också har i sitt uppdrag att ordna en fungerande infrastruktur.

Tillsättningen av samordnaren skedde nästan samtidigt som Trafikverket presenterade ett inriktningsunderlag som föreslår att Norrbotniabanan inte ska byggas i sin helhet.

Tvärtemot en av punkterna i januariöverenskommelsen som säger: ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.”

Det blir mycket märkligt när ett statligt verk sätter käppar i hjulet för en sådan utveckling.

Så frågan är: Vad Trafikverket har missförstått?

Att investera i infrastruktur är att bygga Sverige starkt. Om vi inte vågar så kommer det att kosta.

Bygget i sig medför mängder av arbetstillfällen och väl färdig kommer banan att ha en enorm betydelse för arbetsmarknaden i regionen, för bostadsbyggandet och inte minst för klimatet.

Den utveckling som nu sker i Norr- och Västerbotten står så tydligt för framtid och utveckling.

Därför är vi socialdemokrater också tydliga med att vi måste våga investera i framtiden. Så bygger vi samhället starkt.

Ämnen du kan följa