Inskränk inte rätten stoppa vindkraft

Elektrifieringen av fordonsflottan kommer att kräva mer el. Det ska inte ske genom en utbyggnad av vindkraften i norra Sverige.

Debatt 15 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har tillsatt en utredning om tillståndsprocessen för vindkraft.

Av allt att döma kommer den att föreslå åtgärder som innebär att kommuner inte får behålla sin vetorätt.

Kommunerna ska redan i sina översiktsplaner peka ut var vindkraft kan etableras och göra en markanvisning för den som vill bygga vindkraft. Sedan tar länsstyrelsen vid.

Vi kristdemokrater bedömer att effekten av detta blir att lokalbefolkningen får svårare att motsätta sig etableringar.

Kommunfullmäktige är till skillnad från länsstyrelsen folkvalda representanter. Deras rätt att stoppa vindkraft får inte inskränkas.

Miljöpartiet är det parti som tydligast tagit ställning för ett borttagande av det kommunala vetot, och hejat på etableringen av vindkraft.

Det är samma parti som vill att skogen ska brukas på vad de anser vara ett hållbart sätt och utan kalhyggen. Vad de glömmer är att vindkraftparker innebär permanenta kalhyggen.

I dag finns det en ökad vetskap om vindkraftens påverkan på närmiljön. Det finns saklig forskning som regeringen och vindkraftslobbyn tycks blunda för.

Efter att ha tagit del av ny forskning och fakta så är vi kristdemokrater mycket tveksamma till den nationella strategi för vindkraft som lagts fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten, och de nya etableringar som planeras för Norrland.

Livslängden på vindkraftssnurrorna är kort, avfallet inte återvinningsbart. Dessutom är produktionen av el ojämn och påverkan på närområdet omfattande.

Investeringarna i industrins omställning och elektrifieringen av fordonsflottan kommer att kräva mer el. Vi anser inte att det ska ske genom en utbyggnad av vindkraften i norra Sverige, som tagit ett stort ansvar för elproduktionen genom vattenkraften.

Väljer man att stänga ner kärnkraft i södra Sverige måste det finnas ett vettigt och driftsäkert alternativ.

Det är svårt att förstå klokskapen i att fylla natursköna miljöer med storskalig vindkraftsindustri. Miljöer där djuren har sina liv och där vi människor finner återhämtning oavsett om det handlar jakt eller friluftsliv. 

Gör om och gör rätt: kasta den nationella strategin för vindkraften i papperskorgen.

Ämnen du kan följa