Inlandspolitiker - visst kan vi ha större perspektiv?

Kommunerna Lycksele, Vilhelmina och Storuman vädjar till mark- och miljödomstolen att ta upp frågan om en guldgruva i Fäboliden till prövning. Detta trots att mark- och miljödomstolen tidigare nekat brytning i området.

Debatt 26 januari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är detta vad vi ska förvänta oss - att politiker försöker påverka domstolar vid miljöprövningsbeslut? Eller att en miljöfarlig verksamhet får härja fritt till förmån för kortsiktiga vinster, medan naturen och kommande generationer tar konsekvenserna?

Visst kan vi ha ett större perspektiv än att tvärtemot domstolens bedömning argumentera för ett stort hål i marken som hotar betydelsefulla natur- och kulturområden samt riskerar läcka tungmetaller.

En gruva i Fäboliden skulle påverka samisk kultur och försvåra eller omöjliggöra renskötsel, jakt och fiske samt andra rekreationsvärden i området för samer, ortsbor och besökande. Varför ska vi i inlandet och glesbyggden ständigt se vår natur förstöras för en girig jakt på vinster från skövlade naturtillgångar?

Guldgruvan försvaras av vissa med att den skulle skapa jobb och vinster till kommunerna. Visst, under en kort tid skapas ett antal arbetstillfällen, dock med flertalet arbetare från andra länder som i liten grad skapar skatteintäkter eller bidrar till handeln i inlandet. Att vinsterna från skövlingen av vår gemensamma natur går till utlandet verkar inte kommunledningen heller reflektera över.

Nej, vi i Miljöpartiet tycker istället vi ska satsa på lokala miljövänliga näringar som skapar arbetstillfällen, lokalproducerade varor och samhällsutveckling på orten. Vi behöver också satsa på en cirkulär ekonomi med återbruk av metaller som tas tillvara i den gröna omställningen. 

Västerbottens inland förtjänar mer än skövlade naturtillgångar, nedlagda jordbruk och indragen samhällsservice!

Tänk om inlandskommunerna istället krävde resurser av regeringen för att säkra en tillfredsställande vård, skola och samhällsservice i inlandet. Vi i Miljöpartiet vill till exempel lägga 600 miljoner mer än regeringen på regional utveckling i statsbudgeten för 2023. Resurser som skulle stärka förutsättningarna på lands- och glesbygd.

Slutligen tycker vi i Miljöpartiet att det borde vara en självklarhet att värdet från gruvor, skog, vind- och vattenkraften ska stanna på orten. Vi vill att alla kommuner får 10 miljoner för varje befintlig TWh förnybar el de producerar och 30 miljoner för varje tillkommande TWh förnybar el. Det skulle ge långt mycket mer skatteintäkter till kommunerna än ett par arbetstillfällen i en gruva.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa