Inkonsekvent satsning på personlig assistans

Trovärdigheten minskar när politikerna inte vill räkna upp schablonersättningen tillräckligt mycket för att täcka löneökningar.

Debatt 30 oktober 2021 10:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om regeringens löfte att stärka den personliga assistansen ska kunna förverkligas måste assistenterna erbjudas en anständig lön.

Schablonbeloppet behöver räknas upp årligen med minst den procentsats som motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna.

Många människor med funktionsnedsättning har under flera år oroat sig för en försämrad personlig assistans.

Nu vill regeringen ta fram förslag där rätten till assistans för det som tidigare kallats tillsyn ska stärkas. Fler barn ska få rätt till personlig assistans genom att det så kallade föräldraansvaret smalnas av och görs mer rättssäkert.

Därutöver ska patientsäkerheten vid sjukvårdande insatser säkras.

Reformerna kommer att bygga på de förslag som lämnades i betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37).

Vi välkomnar regeringens ambitioner att stärka den personliga assistansen och öka insatsens kvalitet. Trovärdigheten minskar dock när politikerna inte vill räkna upp schablonersättningen tillräckligt mycket för att täcka de löneökningar som assistenterna har rätt till.

Det krävs årliga uppräkningar med minst den procentsats som motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna för att de personliga assistenterna ska få en sund löneutveckling.

En rimlig lön är i sin tur en förutsättning för att bibehålla kompetent personal och för att insatsen ska bli hållbar och effektiv.

När schablonen inte ens täcker löneökningarna blir det än mindre utrymme till övriga assistansomkostnader och till utbildning av personal. Det kan handla om utbildning i exempelvis hantering av hjälpmedel, lyftteknik, hjärt- och lungräddning eller brandutbildning.

Även introduktion med lön när en assistent är nyanställd är viktigt.

Poängen med personlig assistans är att den är just personlig. Tre personer som behöver assistans med exempelvis av- och påklädning kommer så gott som garanterat att vilja ha hjälpen på olika sätt.

Att det då finns pengar avsatta för att kunna skolas in i yrkesrollen är lika viktigt varje gång. För även om en person har arbetat som personlig assistent tidigare så kommer det mesta ändå att vara annorlunda om assistenten börjar arbeta hos någon annan.

Utbildning behövs även för den som har assistansen; om vilka krav som kan ställas på assistansbolag, assistenter och på den assistansberättigade själv, om lagar och förordningar, rekrytering, schemaläggning, arbetsmiljö, ledarskap, pedagogik och annat.

En personlig assistent ska kunna trivas och utvecklas i jobbet precis som alla andra.

Nu är det dags att riksdagen agerar och att schablonbeloppet räknas upp årligen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa