Inkludera barn inför beslut som rör dem

Trots att barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020, är det fortfarande allt för få barn som kommer till tals inför och under beslut som rör dem.

”Att ge barn en egen klar och tydlig röst kommer ge ett tryggare liv för alla barn även när det råder en konflikt mellan barnets föräldrar.”

”Att ge barn en egen klar och tydlig röst kommer ge ett tryggare liv för alla barn även när det råder en konflikt mellan barnets föräldrar.”

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2024-03-10 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flera rapporter från bland annat Inspektionen för vård och omsorg pekar på hur socialtjänsten i många fall misslyckas inkludera barn inför beslut som rör dem. Det har förekommit flera fall där barn tvingas umgås med sina föräldrar trots att en eller båda föräldrar inte har varit bra.

Det finns exempel där barn på olika sätt påverkas så att det skapas en osund relation till mamman eller pappan och för att motverka båda dessa situationer krävs ökad kunskap om hur barn berättar och hur vi kan förstå barnets situation. Det behövs även någon som enbart har barnets bästa för ögonen och inte föräldrarnas.

Centerpartiet fattade beslut i höstas att alla barn ska ha rätt till ett eget ombud vid vårdnadstvister. Förslaget är ett stort och viktigt steg för att kunna tillvarata barns bästa, och att deras rättigheter blir tillgodosedda när exempelvis föräldrarna strider om vårdnad, boende och umgänge. Utöver detta behövs andra åtgärder för att minska och korta tiden för tvisterna i domstol, bland annat enhetliga riskbedömningsmetoder och utbildning för samtal med barn i familjerättens arbete samt medling.

Rädda barnen har nyligen presenterat en undersökning som visar att 7 av 8 partier i riksdagen nu är överens om att utreda frågan om eget ombud för barn, vilket även tidigare utredningar påpekat. Med andra ord råder det en klar majoritet i riksdagen för att skrida till verket och få detta på plats.

Det parti som inte svarat ja på Rädda Barnens fråga är Moderaterna. Hur detta går hand i hand med deras engagemang för barnrättsfrågor är svårt att se. Om man säger sig vara ett barnrättsparti, varför vill de då inte utöka barnens rättigheter även när det gäller en vårdnadstvist mellan vuxna.

Att ge barn en egen klar och tydlig röst kommer ge ett tryggare liv för alla barn även när det råder en konflikt mellan barnets föräldrar. Barn behöver ett gott skydd i alla processer som rör dem.

Det är dags att faktiskt lyssna på barnrättsorganisationerna och på riktigt sätta barnens bästa i första rummet. För att detta ska bli verklighet behöver barn rätt till ett eget ombud vid tvister om vårdnad boende och umgänge.