Inget yttrade när majoriteten fick bestämma

Man kan undra om Skellefteås majoritet stoppar huvudet i sanden och inte vill se vad förslaget innebär.

Debatt 5 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen gick förslaget ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” ut på remiss.

Skellefteå kommun är förvisso ingen remissinstans, men en stor mottagarkommun, vilket gör det fullt rimligt att yttra sig.

Moderaterna uttryckte en önskan om ett yttrande från kommunstyrelsen. Men intresset från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uteblev.

Man kan undra om Skellefteås majoritet stoppar huvudet i sanden och inte vill se vad förslaget innebär.

Sverige befinner sig i en integrationskris. Hög asylinvandring i kombination med en illa fungerande integration har medfört allvarliga konsekvenser för kommuner och samhälle.

Var femte utrikes född är i dag arbetslös. Endast hälften av de som kom till Sverige 1990 till 2016 är självförsörjande. Var tredje elev i utsatta områden lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Asylinvandringen är oproportionerligt hög. Antalet asylansökningar uppgick under 2019 till knappt 22 000. Sverige hade det sjätte största asylmottagandet i EU.

Det är långt fler asylansökningar än vad som registrerades i Norge, Danmark och Finland tillsammans. Till det kommer anhöriginvandringen.

Förslaget till ny migrationspolitik innebär samma nivå på antalet asylsökande som i dag. Utöver vad Sveriges EU-medlemskap och övriga internationella åtaganden kräver. Det är ohållbart sett till Sveriges mottagningskapacitet och integrationsförmåga.

Det saknas konsekvensanalys för de nivåer på asylinvandring som förslaget kan innebära.

Konsekvenserna borde ha analyserats utifrån dagens situation vad gäller exempelvis bidragsberoende, tillgång till bostäder, trångboddhet, tillgång till kvalificerad personal i välfärden, skolresultat och trygghet.

I sammanhanget innebär förslaget nya uppgifter för kommunerna. De ska genomföra språkkurser och kurser i samhällskunskap i ökad omfattning.

Det är positivt med mer undervisning i svenska och samhällskunskap.

Dock saknar förslaget vad ökade åtaganden innebär ekonomiskt.

Moderaterna motsätter sig förslaget. Vi vill se en skärpt lag när det gäller krav för permanent uppehållstillstånd, uppehållstillståndens längd, försörjningskrav vid anhöriginvandring och uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.

För en bra integration behövs antalet asylsökande minska betydligt.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Malin Lernfelt: Att räkna “icke-västliga skallar” är helt oacceptabelt

Att räkna “icke-västliga skallar” är helt oacceptabelt

Debatt: "Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta - de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige"

"Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta - de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige"

Debatt: Magdalena Andersson - gör rätt från början den här gången!

Magdalena Andersson - gör rätt från början den här gången!

Fler språk stärker restaurangen – krögarens uppmaning: ”Våga anställa icke svensktalande”

En servitris och en kock som inte talar svenska, men däremot tyska, franska och engelska – hur kan det fungera? Svaret från krögaren är att det skapar en internationell atmosfär och stärker restaurangen. "En försmak av framtiden", säger Fredrik Sidevärn.

Fler språk stärker restaurangen – krögarens uppmaning: ”Våga anställa icke svensktalande”

Butikssäljaren klarar sig med engelska: ”Kunderna har blivit vana vid mig, haha”

Att han inte talar svenska var inget hinder för anställning. Nu säljer engelsmannen Darren Amos kläder i centrala Skellefteå.

Butikssäljaren klarar sig med engelska: ”Kunderna har blivit vana vid mig, haha”