Infriade vallöften ger medborgarna mer i börsen

”Sänkta drivmedelspriser är också en viktig lättnad för det för Sverige så viktiga lantbruket och transportsektorn. Företagare som varje dag får landet att gå runt.”
”Sänkta drivmedelspriser är också en viktig lättnad för det för Sverige så viktiga lantbruket och transportsektorn. Företagare som varje dag får landet att gå runt.”

Den sänkta reduktionsplikten och skattesänkning på drivmedel pressar ned inflationen och underlättar samtidigt för Riksbanken att sänka räntan framgent.

Debatt 10 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är en viktig inflationssänkande åtgärd och en välkommen lättnad för både privatpersoner och företag. Vi kan fråga oss hur den utvecklingen sett ut är om den rödgröna regeringen fått fortsatt förtroende?

Med flertalet vallöften som är infriade så får nu våra medborgare mer i börsen. Inte genom fler bidrag utan genom att kunna behålla mer av sina intjänade pengar. Det ska löna sig att arbeta eller ha arbetat. Moderaterna utgår ifrån att skattebetalare ska kunna leva på sina löner genom till exempel skattereformer som sänkt skatt på arbete och pension. Tack vare den moderatledda regeringen har Sverige 2024 det lägsta skattetrycket sedan 1975. Vi inför också andra åtgärder som nu senast sänkta drivmedelspriser. Något som har stor effekt för oss med långa avstånd, som är direkt beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. I Norsjö kommun är det cirka 20 procent av den arbetsföra befolkningen som arbetspendlar till annan kommun. För att få fler att välja att bo kvar och flytta till Norsjö kommun, även om arbetet finns på annan ort, är det sänkta bränslepriset och schablonbeloppet för reseavdraget, som regeringen höjde ifjol, viktiga morötter.

Sänkta drivmedelspriser är också en viktig lättnad för det för Sverige så viktiga lantbruket och transportsektorn. Företagare som varje dag får landet att gå runt. I sin tur kan det ge positiva sidoeffekter på gemene mans matkasse till följd av sänkta kostnader för att producera och transportera livsmedel.

Mer pengar i plånboken ökar den enskildes köpkraft, något som är positivt för samhällsekonomin i stort. Aldrig har det varit så viktigt som nu med en regering som ser arbetslinjen som en av de absolut viktigaste reformerna för att kunna upprätthålla en välfärd värd namnet.

Vi kan vara stolta över nuvarande regering som tillsammans med SD har fokus på att ta sig an verkligheten genom att förhålla sig till den som den är. Den moderatledda regeringen infriar långsiktigt viktiga vallöften och reformer. Detta medan oppositionen med S i spetsen är mer fokuserade på ökade bidrag utan genomtänkta finansieringar. De få förslag som finns från S-håll skulle heller inte ha någon positiv effekt på rådande inflation. Det är kortsiktiga bidragsfokuserade lösningar utan en tanke på hur Sverige ska komma på rätt köl i ett långsiktigt perspektiv. Vår gissning är att 2024-års julmatkasse hade blivit långt mycket dyrare med en rödgrön regering.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa