Inför en statlig kostnadsutjämning för dyra mediciner

Nu finns det ett nytt läkemedel som ger hopp för de som drabbats av Skelleftesjukan. Men det kostar.

Det är självklart att ekonomin inte ska vara ett hinder för att få rätt behandling och medicin, skriver Glenn Berggård (V), oppositionsråd Region Norrbotten.

Det är självklart att ekonomin inte ska vara ett hinder för att få rätt behandling och medicin, skriver Glenn Berggård (V), oppositionsråd Region Norrbotten.

Foto: Martina Holmberg/TT

Debatt2021-03-14 12:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läkemedelsindustrin utvecklar alltmer individualiserade och specialiserade mediciner till allt högre kostnader.

Många av dem är mycket effektivare än tidigare använda läkemedel.

Utvecklingen sker inom de flesta medicinska områden. Till exempel har vi här i Norr- och Västerbotten en grupp patienter med Skelleftesjukan. En dödlig sjukdom.

Tidigare har levertransplantationer varit den enda behandlingen. Men den passar inte alla.

Nu finns det ett nytt läkemedel som ger hopp för de som drabbats av Skelleftesjukan. Men det kostar.

Kostnaden för behandling med den nya medicinen uppskattas till över tre miljoner kronor per patient och år.

Inom några år beräknas kostnaden för Region Norrbottens del att bli uppemot 90 miljoner kronor per år. Det motsvara ungefär tio procent av Region Norrbottens totala medicinkostnader.

Något fler patienter antas finnas i Västerbotten. Medicinkostnaderna där uppskattas vara i samma storleksordning.

Från Vänsterpartiets sida har vi efterlyst en statlig kostnadsutjämning för särskilt dyra mediciner. Vi har bland annat i en motion (2019/2020:670) yrkat på att:-”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att staten ska ha ett särskilt stöd till regionerna för de behandlingsmetoder och mediciner som är extra kostsamma och tillkännager detta för regeringen.”

Motionen avslogs av de övriga riksdagspartierna.

Från Vänsterpartiets sida är det självklart att ekonomin inte ska vara ett hinder för att få rätt behandling och medicin.